Zwiedzanie Katedry Świdnickiej

Zwiedzanie indywidualne

Zwiedzanie katedry możliwe się od poniedziałku do soboty, od 10:00 do 17:45

Prosimy o uszanowanie miejsca oraz nie przeszkadzanie innym osobom w modlitwie. 

Zwiedzanie grupowe

Zwiedzanie grupowe oraz inne godziny należy uzgadniać z przewodnikiem katedralnym.

Kontakt z przewodnikiem:

p. Mariusz Barcicki
e-mail: mariusz_barcicki@o2.pl
tel: 720 101 606

Regulamin zwiedzania

W czasie Mszy św. i nabożeństw zwiedzanie jest niemożliwe.

Parafia katedralna zastrzega sobie prawo odwołania zwiedzania przez zgłoszoną grupę.

W godzinach 12:30 – 14:30 Katedra jest zamknięta

POMNIK HISTORII

5 marca 2018r. Katedra pw. św. Stanisława i Wacława, otrzymała z rąk Prezydenta RP certyfikat potwierdzające wpis na listę Pomników Historii.

Czym jest lista pomników historii? To jedna z czterech form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Terminem pomnik historii określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.