Duszpasterze

Proboszcz

Ks. Piotr ŚLIWKA mgr, kapelan JŚ, KGKŚ,
święcenia 23.05.1981 Wrocław, ust. 2012
wikariusz w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Bogatyni (1981-1984)
wikariusz w parafii św. Jakuba w Sobótce (1984-1987)
wikariusz w parafii św. Mikołaja w Nowej Rudzie (1987-1989)
wikariusz w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Oławie (1989-1991)
proboszcz parafii św. Józefa Oblubieńca w Kwietnikach, (1991-1993),
proboszcz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Wałbrzychu (1993-2007)
proboszcz parafii Św. Józefa Oblubieńca NMP (2007-2012)

asystent kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej (2005-2007)
referent Wydz. Gospodarczego Świdnickiej Kurii Biskupiej (2005-2018)
dyr. Muzeum Diecezjalnego w Świdnicy i archiwista diecezjalny (2008-2018)
Odznaczony Krzyżem Semper Fidelis (2006)
dziekan dekanatu Świdnica-Wschód
dziekan Świdnickiej Kapituły Katedralnej

 

Wikariusze

Ks. Paweł TRACZYKOWSKI, mgr lic.
święcenia 23.05.2009 Świdnica, ust. 2017
par. Wniebowzięcia NMP w Bielawie (2009-2011)
Studia w Rzymie na Inst. Patrystycznym „Augustinianum” (2011-2017)

Ks. Grzegorz FABIŃSKI, mgr
święcenia 21.05.2011, Świdnica ust. 2018
par. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu (2011-2014)
par. Św. Mikołaja w Świebodzicach (2014-2017)
par. Zesłania Ducha Św. w Boguszowie-Gorcach (2017-2018)

Ks. Mirosław BENEDYK, mgr, inż.
święcenia 23.05.2015 Świdnica, ust. 2018
par. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Świebodzicach (2015-2018)
Redaktor Świdnickiej Edycji Tygodnika NIEDZIELA (od 2020)

Rezydenci

Ks. Jan BAGIŃSKI, mgr, prałat domowy JŚ, KGKŚ, emeryt
święcenia 29.05.1971, Wrocław, emeryt 2012
wikariusz par. Matki Bożej Pocieszenia w Oławie (1971-1974)
wikariusz par. św. Doroty we Wrocławiu (1974-1976)
wikariusz par. św. Henryka we Wrocławiu (1976-1983)
wikariusz par. św. Katarzyny w Piotrowicach (1983-1986)
proboszcz par. św. Mikołaja w Wiązowie (1986-1995)
proboszcz par. Św. Stanisława i Wacława w Świdnicy (1995-2012)

Ks. Przemysław POJASEK, mgr lic.
świecenia 21.05.2011, Świdnica, rezydent 2016
par. MB Królowej Polski w Świdnicy (2011-2015)
Studia WSKSiM Toruń (2015-2016)
Redaktor Świdnickiej Edycji Gościa Niedzielnego (od 2016)