Duszpasterze

Proboszcz

Ks. Piotr ŚLIWKA mgr, kapelan JŚ, KGKŚ,
święcenia 23.05.1981 Wrocław, ust. 2012
wikariusz w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Bogatyni (1981-1984)
wikariusz w parafii św. Jakuba w Sobótce (1984-1987)
wikariusz w parafii św. Mikołaja w Nowej Rudzie (1987-1989)
wikariusz w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Oławie (1989-1991)
proboszcz parafii św. Józefa Oblubieńca w Kwietnikach, (1991-1993),
proboszcz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Wałbrzychu (1993-2007)
proboszcz parafii Św. Józefa Oblubieńca NMP (2007-2012)

asystent kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej (2005-2007)
referent Wydz. Gospodarczego Świdnickiej Kurii Biskupiej (2005-2018)
dyr. Muzeum Diecezjalnego w Świdnicy i archiwista diecezjalny (2008-2018)
Odznaczony Krzyżem Semper Fidelis (2006)
dziekan dekanatu Świdnica-Wschód
dziekan Świdnickiej Kapituły Katedralnej

 

Wikariusze

Ks. Paweł TRACZYKOWSKI, mgr lic.
święcenia 23.05.2009 Świdnica, ust. 2017
par. Wniebowzięcia NMP w Bielawie (2009-2011)
Studia w Rzymie na Inst. Patrystycznym „Augustinianum“ (2011-2017)

 

Ks. Mirosław BENEDYK, mgr, inż.
święcenia 23.05.2015 Świdnica, ust. 2018
par. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Świebodzicach (2015-2018)
Redaktor Świdnickiej Edycji Tygodnika NIEDZIELA (od 2020)

 

Ks. Tomasz Gwizdek, dr
święcenia 21.05.2011, Świdnica ust. 2022
par. Św. Ap. Piotra i Pawła w Strzegomiu (2011-2015)
Studia specjalistyczne KUL Lublin (2015-2019)
par. Św. Stanisława i Św. Wacława w Świdnicy (2019-2020)
Studia specjalistyczne KUL, Lublin (2020-2022)
Ceremoniarz katedralny (od 2022)

Ks. Jerzy KOZŁOWSKI, mgr
święcenia 23.05.2015, Świdnica ust. 2022
par. Św. Michała Archanioła w Mieroszowie (2015-2018)
par. MB Nieustającej Pomocy w Wałbrzychu (2018-2019)
par. Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie (2019-2022)

 

Diakon stały

Dk. Tadeusz DUBICKI, mgr
święcenia 10.08.2020, Świdnica ust. 2020

 

 

 

Rezydenci

Ks. Jan BAGIŃSKI, mgr, prałat domowy JŚ, KGKŚ, emeryt
święcenia 29.05.1971, Wrocław, emeryt 2012
wikariusz par. Matki Bożej Pocieszenia w Oławie (1971-1974)
wikariusz par. św. Doroty we Wrocławiu (1974-1976)
wikariusz par. św. Henryka we Wrocławiu (1976-1983)
wikariusz par. św. Katarzyny w Piotrowicach (1983-1986)
proboszcz par. św. Mikołaja w Wiązowie (1986-1995)
proboszcz par. Św. Stanisława i Wacława w Świdnicy (1995-2012)

Ks. Przemysław POJASEK, mgr lic.
świecenia 21.05.2011, Świdnica, rezydent 2016
par. MB Królowej Polski w Świdnicy (2011-2015)
Studia WSKSiM Toruń (2015-2016)
Redaktor Świdnickiej Edycji Gościa Niedzielnego (2016-2023)

Rzecznik Prasowy Świdnickiej Kurii Biskupiej (od 2022)