Duszpasterze

Proboszcz:
ks. Marcin GĘSIKOWSKI

Wikariusze:
ks. Paweł TRACZYKOWSKI
ks. Tomasz GWIZDEK
ks. Przemysław POJASEK
ks. Kamil OŻÓG

Rezydent:
ks. Jan BAGIŃSKI

Diakon stały:
dk. Tadeusz DUBICKI