Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna

 

Kancelaria czynna jest tylko dwa razy w tygodniu.

W ŚRODY OD GODZ.16.00 DO 17.30 (W środę popielcową kancelaria będzie nieczynna)

W SOBOTY W GODZ. 10.00 DO 11.30

W PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA NIECZYNNE 

Sprawy pilne załatwiamy u księdza dyżurnego nr tel. kom. 530 853 425

pl. św. Jana Pawła II 2
(budynek z czerwonej cegły za katedrą po lewej stronie, dawne salki parafialne)

W związku z pytaniami o wysokość zapłaty za posługę duszpasterską informujemy, że w naszej parafii składane są za nią dobrowolne ofiary według uznania, hojności i sumienia ofiarodawców. Pragniemy zaznaczyć, że składane ofiary są przeznaczone na utrzymanie kościoła i działalność duszpasterską parafii.

W związku z wejściem w życie unijnych regulacji prawnych tzw. RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) informujemy, że wszelkie dokumenty wydawane w kancelarii parafialnej:

  • metryki chrztu
  • zaświadczenia do pełnienia funkcji chrzestnego
  • inne dokumenty
  • będą wydawane tylko osobom pełnoletnim, których dokument dotyczy (po okazaniu dokumentu tożsamości).

WYDAWANIE DOKUMENTÓW INNYM OSOBOM (żonie, mężowi, rodzicowi…)

Dokumenty może również odebrać w imieniu zainteresowanej osoby inna pełnoletnia osoba, jeżeli przedstawi w kancelarii parafialnej pisemne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to nie może być jednak jakiekolwiek, lecz winno być sporządzone zgodnie z zasadami prawa cywilnego (wzory można łatwo znaleźć w internecie lub pobrać w kancelarii parafialnej) – a zatem posiadać miejsce i datę wystawienia, własnoręczny podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa oraz jej dane). Dla przykładu bez pisemnego pełnomocnictwa żona nie będzie już mogła odebrać dokumentu dla męża i odwrotnie, rodzic dla dorosłego dziecka itd.

WYDAWANIE DOKUMENTÓW DROGĄ POCZTOWĄ

Jeżeli jakaś osoba, która mieszka bardzo daleko np. za granicą  i chciałaby otrzymać dokument pocztą, powinna udać się do swojego księdza proboszcza (ewentualnie kapłana z Polskiej Misji Katolickiej – jeśli mieszka za granicą), który w jej imieniu wystosuje pismo do naszej parafii. Po otrzymaniu pisma wystawimy dokument i odeślemy pocztą poleconą do tegoż kapłana, który następnie przekaże dokument osobie zainteresowanej.

WYDAWANIE DOKUMENTÓW OSOBOM MAŁOLETNIM

Dla osób małoletnich dokument odbierają tylko ich rodzice (lub opiekunowie prawni).