Kaplica Jana Chrzciciela

Kaplica pw. św. Jana Chrzciciela została ufundowana przez cech sukienników około 1474 roku. W kaplicy znajduje się ołtarz ufundowany w roku 1682. Obraz w części środkowej ołtarza ukazuje św. Jana w odzieniu ze skóry wielbłądziej (Mt 3, 4, Mk 1, 6) z krzyżem i napisem „ECCE AGNUS DEI” (Oto Baranek Boży). Obok stoi baranek, a za św. Janem Chrzcicielem jego rodzice św. Elżbieta i Zachariasz. W centrum ołtarza stoją figury św. Jana Ewangelisty, św. Jakuba Starszego, św. Judy Tadeusza, św. Jakuba Młodszego oraz św. Barbary.

Obraz w zwieńczeniu ołtarza przedstawia św. Jana w wieku dziecięcym z rodzicami oraz krewnymi, św. Anną i Maryją z Dzieciątkiem Jezus. Matka Boża przedstawia Jezusa św. Janowi. Nad obrazem płaskorzeźba przedstawiająca głowę św. Jana Chrzciciela.

Na zachodniej ścianie kaplicy wisi obraz „Św. Stanisław karze klątwą króla Bolesława Śmiałego”, dzieło znakomitego malarza Jeremiasa Knechtela, wykonane po 1720 roku.

Na pierwszym planie w kaplicy ustawiona jest szopka naturalnej wielkości przedstawiająca pokłon pasterzy i pokłon Trzech Króli przy Dzieciątku Jezus, nad którym pochylają się Maryja i św. Józef. Przy Bożym Narodzeniu obecni są Aniołowie.

Szopka jest dziełem Adoplha Thamma (1872-1927), rzeźbiarza z Nysy, który wyrzeźbił ją w latach 1923-1924 oraz 1926-1927. Szopkę zamówił proboszcz świdnicki dr Georg Schmidt (1924-1941).