Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego i katechetycznego, w intencji uczniów i ich rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół modlono się podczas niedzielnej Eucharystii.

– Przychodzimy na niedzielną Mszę Świętą na początku września, aby z Panem Bogiem zacząć kolejny rok szkolny. Człowiek przez całe życie zdobywa wiedzę i nowe umiejętność. Aż do końca jesteśmy uczniami Pana Jezusa, chcemy zdobyć prawdziwą mądrość i lepiej poznać Jego naukę. To niełatwe zadanie i niektórzy się zniechęcają. Na szczęście możemy liczyć na łaski od Pana Boga oraz na wzajemną życzliwość i pomoc, bo wszyscy chrześcijanie są braćmi i siostrami – mówił 4 września ks. Mirosław Benedyk, podczas Mszy świętej z udziałem dzieci, rozpoczynającej nowy rok formacyjny dla najmłodszych parafii katedralnej.

W homilii duszpasterz zwrócił uwagę najmłodszym, co znaczy „nieść swój krzyż“ obrazując to różnymi codziennymi zadaniami i obowiązkami, które powinniśmy podejmować. Przypomniał, także kto może nosić zaszczytny tytuł ucznia Chrystusa.

Na zakończenie kapłan, pobłogosławił najmłodszych na progu nowego roku, a także poświęcił przyniesione przez dzieci plecaki i przybory szkolne. – Powrót do szkoły, do pracy dla niektórych jest trudny. Jako uczniowie Pana Jezusa wiemy, że Bóg pragnie naszego rozwoju fizycznego, intelektualnego, psychicznego i duchowego. Pan Jezus obiecał, że nasze dobre wysiłki będzie wspierał swoją łaską – zachęcał. We Mszy świętej uczestniczył Sekretarz Staniu w Ministerstwie Edukacji Nauki – Wojciech Murdzek.