W Katedrze Świdnickiej czterech diakonów przyjęło sakrament święceń w stopniu prezbitera. Szafarzem sakramentu święceń był bp Marek Mendyk, Biskup Świdnicki.

– Za łaską Pana Boga gromadzimy się w tej dostojnej świątyni, matce kościołów naszej diecezji, aby modlitewną życzliwością i pamięcią otoczyć tych naszych braci, którzy za chwilę dostąpią łaski święceń w stopniu prezbiteratu. Otaczamy ich naszą modlitwą, pamiętamy o rodzicach, rodzeństwie i domu rodzinnym, które zawsze jest pierwszym seminarium – mówił bp Mendyk we wstępie do zgromadzonych w katedrze.

Współpracownicy biskupa

Zanim rozpoczęła się liturgia święceń wierni zostali pouczeni o istocie sakramentu święceń: – Kapłani wyświęcani są, na mocy sakramentu kapłaństwa Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Wyświęcani są, aby głosić Ewangelię, być pasterzami wiernych i celebrować kult Boży, jako prawdziwi kapłani Nowego Testamentu. Kapłani jako pilni współpracownicy stanu biskupiego, jego pomoc i narzędzie, powołani do służenia ludowi Bożemu, stanowią wraz ze swym biskupem jedno grono kapłańskie – prezbiterium, poświęcające się różnym powinnościom – wyjaśniał w komentarzu jeden z alumnów seminarium.

Przypomniano także, że prezbiterzy mogą wykonywać swoją posługę tylko w zależności od biskupa i w komunii z nim. – Przyrzeczenie posłuszeństwa, jakie składają biskupowi podczas święceń i pocałunek biskupa na końcu liturgii święceń oznacza, że biskup uważa ich za swoich współpracowników, synów, braci i przyjaciół, a oni ze swej strony powinni okazywać mu, miłość i posłuszeństwo – dodał komentator.

Bądźcie blisko Jezusa

W wygłoszonej homilii przyszli kapłani otrzymali wskazówki od Biskupa Świdnickiego: – Waszą mocą niech będzie codziennie sprawowana Najświętsza Eucharystia. Niech bliskość Eucharystii przemienia waszego ducha, niech kształtuje waszą duchowość z Chrystusem. Bo właściwym działaniem Eucharystii jest przemiana człowieka w Boga – mówił bp Mendyk, który następnie dał receptę na przyprowadzanie wiernych do Boga: Nie przez wielomówstwo i elokwencję przyprowadzimy do Boga naszych braci i siostry, ale przez pokorne ewangeliczne życie – przylgnięcie do Jezusa. Do Jezusa ludzie zawsze przyjdą. To przylgnięcie do Niego jest najskuteczniejszym sposobem przekonywania, ponieważ uwiarygodnia nasze słowa i nadaje im właściwą moc – wskazywał biskup.

Neoprezbiterzy

22 maja 2021 r. prezbiterium diecezji świdnickiej powiększyło się o czterech kapłanów którymi zostali: Ks. Jarosław Biłozor z par. Królowej Różańca Świętego w Dzierżoniowie, ks. Emil Dudek z par. św. Marcina w Piławie Górnej, ks. Wojciech Pawlina z par. par. św. Mikołaja w Nowej Rudzie oraz ks. Grzegorz Wołoch z par. św. Mikołaja w Świebodzicach.