Służba Liturgiczna to jedna z najliczniejszych grup parafialnych. W jedną z adwentowych sobót  ministranci, lektorzy i kandydaci wraz ze swoimi rodzicami i rodzeństwem oraz duszpasterzami spotkali się na adwentowej wieczornicy połączonej ze składaniem życzeń.

Na spotkanie przybyło blisko 70 osób, przede wszystkim to ministranci ze swoimi rodzicami. Opiekun katedralnej Służby Liturgicznej Ks. Mirosław Benedyk. rozpoczął spotkanie modlitwą i przywitaniem wszystkich przybyłych gości. Słowo wdzięczności i podziękowań za ofiarną służbę chłopców przy ołtarzu skierował ks. prał. Piotr Śliwka, proboszcz katedry. Pasterz naszej wspólnoty parafialnej, podkreślił jak ważne w byciu ministrantem jest wsparcie rodziców ich troska, mobilizowanie i dopingowanie do służby, a przede wszystkim towarzyszenie na drodze wiary.

Życząc sobie nawzajem przede wszystkim otwartości na działanie Boga w naszym życiu, wszyscy przełamali się opłatkiem i zasiedli do suto zastawionego stołu biesiadnego. W tym roku ponownie dzięki życzliwości właścicieli, gościliśmy w restauracji „Stary Młyn“ w Świdnicy.

To coroczne spotkanie jest niepowtarzalną okazją do podsumowania wydarzeń minionego roku. A wydarzeń tych było bardzo wiele, zarówno na poziomie parafialnym, jak i diecezjalnym. Całość została przedstawiona w pigułce podczas prezentacji multimedialnej, którą przygotował ks. opiekun wraz z ministrantami. Wspólne śpiewanie pieśni adwentowych, nagrodzenie ministrantów za gorliwą służbę przy ołtarzu oraz serdeczne rozmowy wypełniły przedświąteczny czas.

U progu nowego 2020 roku życzymy sobie, więcej gorliwości w służbie Bożej. Niech nam sprzyja dobra atmosfera i jedność, a łączy nas miłość do Pana Jezusa i świętej liturgii.

Aktualnie grono Służby Liturgicznej liczy 27 osób, w tym 12 ministrantów, 9 lektorów, 1 ceremoniarz, 5 kandydatów na ministrantów.