Od października 2022 roku alumni naszej diecezji kształcą się we wrocławskim seminarium. Jednak w połowie listopada zawitali ponownie do Świdnicy.

Powodem przybycia tym razem do katedry świdnickiej alumnów wraz przełożonymi, był obrzęd prezentacji lokalnemu Kościołowi kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu z roku piątego.

Nowa jakość

– Już kilka tygodni minęło od rozpoczęcia formacji do kapłaństwa. Pojawiła się nowa jakość w tym procesie formacyjnym. Albowiem nasi alumni, którzy przez lata zdobywali odpowiednie wykształcenie w świdnickim seminarium, od 1 października tego roku zostali dołączeni do studentów Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, aby w większej wspólnocie dojrzewać do kapłaństwa – mówił przewodniczący bp Marek Mendyk, pozdrawiając rektora wrocławskiego Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego, ks. prof. dr hab. Włodzimierza Wołyńca, który 12 listopada przedstawił świdnickich kandydatów do święceń diakonatu i kapłaństwa. – Ufając jego opinii, a także jego najbliższych współpracowników postanowiłem, że ci oto bracia są gotowi, aby przyjąć ich do grona do święceń – dodał biskup świdnicki przekonując o nowej jakości, która pojawiła się nie tylko w procesie formacyjnym, ale i z pewnością w sercach i umysłach alumnów, którzy zmienili środowisko, poznając we Wrocławiu nowych kolegów i nowych przełożonych.

Gotowi, by służyć

– Razem z obecnymi wiernymi zwracamy się do was, drodzy bracia, którzy rozpoczęliście już swoje przygotowanie. Staraliście się coraz wierniej służyć Ewangelii i wzrastać w wierze, nadziei i miłości. Ćwicząc się w cnotach pogłębialiście ducha modlitwy oraz pragnienie zdobywania wszystkich ludzi dla Chrystusa. Kierowani Jego miłością i umocnieni przez wewnętrzne działanie Ducha Świętego, pragniecie publicznie wyrazić gotowość oddania się na służbę Bogu i ludziom. Tę waszą gotowość chcemy z radością przyjąć – mówił biskup świdnicki do Mateusza Bandury z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Kłodzku, Ireneusza Cymborskiego z parafii Bożego Ciała w Międzylesiu i Janusza Małysiaka z parafii św. Mikołaja w Rychwałdzie (diecezja bielsko-żywiecka), podkreślając, że od tego momentu kandydaci winni coraz gorliwiej rozwijać swoje powołanie, korzystając przy tym ze środków i pomocy, jakich może im udzielić wspólnota Kościoła. – Obejmujemy wszystkich naszych braci naszą serdeczną modlitwą prosząc jednocześnie Pana Boga o nowych, świętych kandydatów do kapłaństwa, a także o łaskę wytrwania dla tych, którzy wybrali tę drogę – dodał.

Każdy z kandydatów przeszedł właściwy dla siebie okres formacji ludzkiej, duchowej intelektualnej i duszpasterskiej. Na sobotniej uroczystości obecni byli nie tylko świdniccy alumni, ale także ich koledzy z piątego roku wrocławskiego seminarium.