Trwają prace remontowe przy ołtarzu głównym świdnickiej katedry. Przedstawiamy galerie zdjęć z prowadzonej renowacji.

Z uwagi na potężne gabaryty konstrukcji ołtarza, większość prac dokonywanych jest na miejscu. Jednak poszczególne figury świętych, zostaną poddane konserwacji w krakowskich pracowniach. Tak było chociażby figurą św. Jerzego, która w kwietniu została zdjęta z cokołu i przewieziona do Krakowa. Prace mogą być prowadzone dzięki środkom zewnętrznym.

Przypomnijmy, że ołtarz główny w katedrze świdnickiej ma wyjątkową kompozycję, nad którą Johann Riedel pracował ponad 44 lata. Zbudowany jest na planie okręgu, wsparty na siedmiu kolumnach, na wysokim cokole. Jego renowacja nie została jednak uwzględniona w projekcie rewitalizacji nawy głównej, która w czerwcu dobiegła końca, dlatego w 2019 r. parafia katedralna złożyła wniosek o dotację na ten cel. I udało się. Najpierw z budżetu Wojewody Dolnośląskiego otrzymała kwotę 50 tys. zł, która pokryła prace przygotowawcze pod restaurację figury Boga Ojca. Kolejne dofinansowanie w 2020 r. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 650 tys. zł. pozwoliło na dokończenie renowacji figury Boga Ojca, a także na uruchomienie kolejnego etapu prac, m.in. odnowienia drewnianych detali.

Rok później na kontynuację prac ministerstwo dało 1,42 mln zł. Przyznano też pieniądze na renowację i w tym roku, w wysokości 885 tys. zł. Wsparcie finansowe na remont ołtarza głównego katedra otrzymała także w tym roku od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 270 tys. zł.

Do tej pory pozyskane środki to połowa kwoty niezbędnej do odnowienia ołtarza. W przyszłych latach katedra będzie się starać o kolejne dotacje, a co za tym idzie krajobraz rusztowań będzie jeszcze trochę nam towarzyszył.