W związku z sytuacją dotyczącą koronawirusa, parafia Katedralna Św. Stanisława i Św. Wacława podaje wiernym następujące informacje:

W związku z sytuacją dotyczącą koronawirusa parafia Katedralna informuje, że wszytskie Msze święte i nabożeństwa w kościele odbywają się zgodnie z planem. Nauki przedmałżeńskie w najbliższą sobotę (14 III) o godz. 18.00 się odbędą. Natomiast pozostałe zaplanowane spotkania formacyjne grup parafialnych i rekolekcje dla dzieci i młodzieży w domu parafialnym, a także pielgrzymki zostają odwołane. Odwołane jest także spotkanie rodziców dzieci rocznicowych, które miało się odbyć w najbliższą niedzielę (15 III).

W tygodniu sprawujemy Eucharystię o godz. 6.30, 9.00,12.00 i 18.00. W niedzielę o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00. Drogi krzyżowe odprawiane są w piątki po Mszy św. o godz. 9.00, o 16.30 i 17.30. Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.00 Spowiedź odbywa się codziennie podczas każdej Mszy św. i w godz. 10.00-12.00 i 16.00-18.00. Kancelaria parafialna czynna jest bez zmian. Sprawujemy wszytskie sakramenty.

Jednocześnie informujemy, że Biskup Świdnicki udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca 2020r. następującym wiernym:

a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie biskup zachęca, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęca też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

– Proszę całą wspólnotę diecezjalną o sumienne przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych – informuje w komunikacie bp Ignacy Dec.

======================================================================================

Abp Stanisław Gądecki przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zachęca także, aby osoby starsze i schorowane pozostały w domach i stąd śledziły transmisje Mszy Świętych, które są w niedziele w środkach społecznego przekazu np. o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.00 w Polskim Radiu – Program Pierwszy, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam, o 13.00 w TV Polonia oraz lokalne transmisje.

Przypominamy także, że nie ma wymogu, by podczas Mszy św. przekazywać znak pokoju przez podanie dłoni.

Ponieważ istnieje wiele dróg przenoszenia się wirusa przekazujemy wiernym informację o możliwości przyjmowania na ten czas Komunii świętej duchowej lub na rękę. Komunia duchowa jest to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem, jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, lecz poza przestrzenią sakramentalną. Składa się ona z trzech elementów: wzbudzenia wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, miłości skierowanej ku Niemu oraz pragnienia, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie.

Kto ma obawy przed zarażeniem, ten nie powinien w tym czasie korzystać z wody święconej umieszczonej w kropielnicach.

Pamiętajmy, że w czasie każdego zagrożenia życia społeczności ludzkiej odwoływano się zawsze do mocy gorącej modlitwy i skuteczności sakramentów. Dlatego zachęcamy wszystkich do ożywienia głębokiej wiary w moc Eucharystii i polecania Panu Bogu tej sprawy w modlitwie powszechnej

Módlmy się o zdrowie dla chorych oraz w intencji lekarzy, personelu medycznego i wszystkich służb, które działają w celu zatrzymania rozprzestrzeniania się tego wirusa. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy szczególnie do modlitwy suplikacją „Święty Boże, Święty Mocny…”, którą zgodnie z zaleceniem Biskupa Świdnickiego będziemy śpiewać po każdej niedzielnej Mszy świętej.

======================================================================================

Wykaz odwołanych wydarzeń:

♦ rekolekcje szkolne,
♦ dzień skupienia duchowieństwa, Świdnica (14 III);
♦ diecezjalny turniej tenisa stołowego dla ministrantów, Ząbkowice Śląskie (14 III);
♦ diecezjany turniej ministrantów w szachy, Ząbkowice Śląskie (14 III);
♦ konferencja dla kobiet „Córka Króla“, Strzegom (14 III);
♦ Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania w par. Św. Brata Alberta w Świebodzicach (14 III)
♦ Msza św. i spotkanie z okazji Dnia Kresowiaka w par. Łagiewniki (15 III)
♦ konferencja księży dziekanów, Świdnica (16 III);
♦ konkurs misyjny o śp. Helenie Kmieć, Świdnica (17 III)
♦ Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania w par. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie (17 III)
♦ Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania w par. św. Józefa Oblubieńca w Wałbrzychu (19 III)
♦ diecezjalna pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę (20 III),
♦ dzień skupienia ministrantów dekanatów wałbrzyskich, Wałbrzych (21 III);
♦ Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania w par. Św. Piotra i Pawła w Świebodzicach (21 III)
♦ Msza św. z ustanowieniem nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., Strzegom (28 III)
♦ diecezjalne spotkanie młodzieży przed Niedzielą Palmową w Wałbrzychu (4 IV),
♦ Msza Św. papieska w Wałbrzychu (4 IV)