W krakowskich pracowniach konserwatorskich praca nad zabytkami katedralnymi przynosi już widoczne efekty.

Obrazy owalne zostały poddane szeregom specjalistycznych testów i analiz, a także badaniom. Główne zabiegi polegały na odczyszczaniu warstwy malarskiej z zabrudzeń, pociemniałych werniksów, szelaku i przemalowań. Ze względu na osłabioną przyczepność zaprawy do płótna podobrazia wykonano konsolidację nanosząc impregnat od odwrocia.

Trwają także prace przy odczyszczaniu elementów zabytkowych ram obrazów.

Natomiast rzeźby odczyszczono chemicznie z wtórnych nawarstwień do warstw gruntów polerowanych i złoceń. Dokonano także zabieg dezynsekcji i impregnacji. W miejscach silniejszej degradacji drewna i jednocześnie większej miąższości wykonano nawierty i umieszczono strzykawki ze specjalną substancją.

Zaawansowanie prac można zobaczyć na poniższej galerii.