Dzięki dotacji z budżetu Wojewody Dolnośląskiego, rozpoczęliśmy prace konserwatorskie i remontowe przy głównym ołtarzu w prezbiterium.

Zakres prac jest niewielki ponieważ uzyskana dotacja w kwocie 50 tys. zł to kropla w morzu potrzeb. Zapotrzebowanie znacznie przewyższa przyznaną dotację. Według szacowanych kosztów odrestaurowanie ołtarza głównego w prezbiterium (o którym poczytać można tutaj) to rząd kilku milionów złotych.

Aktualnie konserwatorzy zajmują się figurą Boga Ojca na zwieńczeniu ołtarza głównego. Jest to figura z 1694 roku, wykonana przez świdnickiego rzeźbiarza, jezuitę Johanna Riedla.

Przypomnijmy, że katedra przygotowuje się do renowacji nawy głównej kościoła, w związku z dotacją, która została przyznana w maju 2019 przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.