12 sierpnia 2021 r. w wieku 78 lat zmarł ks. prał. Krystian Hyla, kapłan archidiecezji wrocławskiej, który w latach 1970-1973 pełnił funkcję wikariusza w par. Św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy.

Na trzy tygodnie przed śmiercią ks. prał. Hyla przybył z wizytą do katedry świdnickiej, wspominając dawne czasy wikariuszowskie i swojego proboszcza ks. prał. Dionizego Barana. Odbył też serdeczną, pełną humoru, ale i jednocześnie chrześcijańskiego pouczenia rozmowę z miejscowymi kapłanami.

ks. prał. Krystian Hyla urodził się 21 grudnia 1943 roku w Katowicach. Święcenia kapłańskiej przyjął z rąk Metropolity Wrocławskiego abp. Bolesława Kominka dnia 30 maja 1970 roku we Wrocławiu. Rozpoczynając posługę duszpasterską na urzędzie wikariusza najpierw parafii pw. św. Stanisława i św. Wacława, Świdnica (1970-1973), następnie parafii katedralnej pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu (1973-1974) oraz w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Oławie (1974-1977). W siódmym roku posługi kapłańskiej, po obronie tytułu licencjata rzymskiego na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, rozpoczął posługę sądową na urzędzie notariusza do spraw sądowych, łącząc ją z rozpoczętymi studiami na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz posługą kapelana w klasztorze sióstr św. Jadwigi we Wrocławiu. Był wieloletnim pracownikiem Metropolitalnego Sądu Duchownego (od 1977 r jako notariusz do spraw sądowych, od 1988 r. jako sędzia).

Msza św. pogrzebowa odbędzie się w środę 18 sierpnia 2021 r. o godz. 10.00 w Katedrze Wrocławskiej pw. św. Jana Chrzciciela, pod przewodnictwem abp. Józefa Kupnego, Metropolity Wrocławskiego. Po Mszy św. nastąpi złożenie trumny do grobu na cmentarzu przy ul. Bujwida.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

Więcej informacji na stronie Niedzieli wrocławskiej.

 

Tags: pogrzeb