GRAFIK DYŻURÓW SPOWIEDNIKÓW

lipiec – sierpień 2022 r.
poniedziałek – piątek godz. 10.00-12.00; 16.00-18.00;
sobota godz. 10.00-12.00

DZIEŃ GODZINY DYŻUR
PONIEDZIAŁEK 10-12 o. Paulin
16-18 Kapłani Domu Księży Emerytów*
WTOREK 10-12 Kapłani dekanatu Żarów*
16-18 ks. Stanisław Przerada – penitencjarz katedralny, egzorcysta
ŚRODA 10-12 o. Franciszkanin / o. Redemptorysta / ks. J. Nastałek / ks. Stanisław Przerada*
16-18 Kapłani dekanatu Świdnica – Zachód
CZWARTEK 10-12 Kapłani dekanatu Strzegom
16-17 ks. Radosław Kisiel / ks. Krzysztof Ora*
17-18 ks. Radosław Kisiel / ks. Krzysztof Ora*
PIĄTEK 10-12 Duszpasterze dekanatu Świdnica – Wschód
16-17 Przełożony WSD w Świdnicy
17-18 Duszpasterze katedry świdnickiej
SOBOTA 10-12 o. Sercanin / ks. Jezuita / Księża Misjonarze Krwi Chrystusa*

* dyżury zamienne:

Poniedziałek

godz. 16-18: DKE (księża Domu Księży Emerytów): 4 VII – ks. T. Faryś, 11 VII – ks. P. Wróblewski; 18 VII – ks. D. Strzelecki; 25 VII – ks. B. Stanisławiszyn, sierpień: ks. Z. Bocheński

Wtorek

godz. 10-12: Księża dekanatu Żarów: 5 VII – ks. P. Szajner, 12 VII – ks. M. Walas, 19 VII – ks. M. Mielczarek, 26 VII – ks. R. Mencel, 2 VIII –  ks. W. Ignatowicz, 9 VIII – ks. W. Bednarczyk, 16 VIII – ks. J. Stala, 23 VIII – ks. M. Sajdak, 30 VIII – ks. P. Schanne

Środa

godz. 10-12: Oo. Franciszkanie: 6 VII, 27 VII, 17 VIII, oo. Redemptoryści: 13 VII, 3 VIII, 24 VIII, ks. J. Nastałek: 20 VII, 31 VIII, ks. St. Przerada: 10 VIII

Czwartek

godz. 10-12: Księża dekanatu Strzegom: 7 VII – par. Zbawiciela Świata (Strzegom); 14 VII – Jaroszów, 21 VII – Olszany; 28 VII – Stanowice; 4 VIII – Piekary, 11 VIII – Goczałków; 18 VIII – Rogoźnica, 25 VIII – Ujazd Górny

godz. 16-18: Lipiec – ks. R. Kisiel, sierpień – ks. K. Ora

Sobota

godz. 10-12: Oo. Sercanie: 2 VII, 23 VII, 13 VIII, księża Jezuici: 9 VII, 30 VII, 20 VIII, księża Misjonarze Krwi Chrystusa: 16 VII, 6 VIII, 27 VIII


Przypomnijmy, że kapłańskie dyżury w tzw. konfesjonale stałym zostały zorganizowane staraniem ks. kan. Krzysztofa Ory i rozpoczęły się w listopadzie 2012 roku. Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego we wrześniu 2013 r. zrealizował także pomysł nowego konfesjonału, który zapewnia komfortowe warunki spowiedzi. Konfesjonał znajduje się po prawej stronie za kaplicą Matki Bożej Świdnickiej. Korzysta z niego wiele osób. Także w wakacje konfesjonał funkcjonuje bez zmian, czyli od poniedziałku do piątku od 10 do 12 i od 16 do 18 oraz w sobotę od 10 do 12.

W katedrze spowiadają nie tylko księża diecezjalni, ale także zakonnicy (franciszkanie, pallotyni, paulini, redemptoryści, sercanie, jezuici, Misjonarze Św. Rodziny i Misjonarze Krwi Chrystusa. Konfesjonał dyżurny znajduje się w prawej nawie katedry.

Warto podkreślić, że spowiednicy katedralni na mocy władzy przekazanej przez biskupa, mają prawo do uwalniania z następujących kar kościelnych:

– z ekskomuniki za apostazję czyli całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej; za herezję czyli uporczywe zaprzeczanie jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą Boską i katolicką; za schizmę czyli odmowę uznania zwierzchnictwa Biskupa Rzymu lub wspólnoty z członkami Kościoła uznającymi to zwierzchnictwo;
– z ekskomuniki za aborcję;
– z ekskomuniki za nagranie spowiedzi;
– z interdyktu osoby nie będącej duchownym za usiłowanie udzielenia absolucji sakramentalnej lub chociażby tylko słuchania spowiedzi.

Jednocześnie przypominamy, że w tzw. “stałym konfesjonale” posługują kapłani – goście. Jako Parafia Katedralna użyczamy tylko naszego kościoła, a jako kapłani parafialni nie jesteśmy w stanie zastąpić wszystkich ewentualnych nieobecnych! Dlatego zwracamy się z prośbą do wiernych o wyrozumiałość i cierpliwość, kiedy z przyczyn od nas niezależnych zabraknie kapłana. Takie sytuacje prosimy zgłaszać na bieżąco pod nr telefonu +48 530 853 425, będziemy pomagać.