GRAFIK DYŻURÓW SPOWIEDNIKÓW

wrzesień 2022 r. – czerwiec 2023 r.
poniedziałek – piątek godz. 10.00-12.00; 16.00-18.00;
sobota godz. 10.00-12.00

DZIEŃ GODZINY DYŻUR
PONIEDZIAŁEK 10-12 o. Paulin
16-18 ks. Zenon Bocheński
WTOREK 10-12 ks. Jacek Stala / ks. Julian Nastałek / ks. Tomasz Czubak / ks. Franciszek Skwarek
16-18 ks. Mirosław Rakoczy
ŚRODA 10-12 o. Franciszkanin / o. Redemptorysta / Misjonarze Św. Rodziny*
16-18 ks. Stanisław Przerada – penitencjarz katedralny, egzorcysta
CZWARTEK 10-12 ks. Krzysztof Ambrożej/ ks. Marian Kujawski / ks. Adam Woźniak/ ks. Marek Krysiak*
16-17 ks. Radosław Kisiel
17-18 ks. Krzysztof Ora
PIĄTEK 10-12 Duszpasterze świdnickich dekanatów/ks. Krzysztof Krzak*
16-17 ks. Stanisław Przerada – penitencjarz katedralny, egzorcysta
17-18 ks. Stanisław Przerada – penitencjarz katedralny, egzorcysta
SOBOTA 10-12 o. Sercanin / ks. Jezuita / Księża Misjonarze Krwi Chrystusa*

* dyżury zamienne:

wtorek

ks. Jacek Stala – 6 IX, 4 X, 8 XI, 6 XII, 3 I, 31 I, 28 II, 1 III, 28 III, 25 IV, 23 V, 20 VI

ks. Julian Nastałek – 13 IX, 11 X, 15 XI, 13 XII, 10 I, 7 II, 7 III, 4 IV, 2 V, 30 V, 27 VI

ks. Franciszek Skwarek – 20 IX, 18 X, 22 XI, 20 XII, 17 I, 14 II, 14 III, 11 IV, 9 V, 6 VI,

ks. Tomasz Czubak – 27 IX, 25 X, 29 XI, 27 XII, 24 I, 21 II, 21 III, 18 IV, 16 V, 13 VI

środa (uwaga: nie ma spowiedzi 2 XI)

10.00 – g. 12. 00 (uwaga: nie ma spowiedzi 3 V)

oo. Franciszkanie – 7 IX, 28 IX, 19 X, 16 XI, 7 XII, 28 XII, 18 I, 8 II, 1 III, 22 III, 12 IV, 10 V, 31 V, 21 VI

oo. Redemptoryści – 14 IX, 5 X, 26 X, 23 XI, 14 XII, 4 I, 25 I, 15 II, 8 III,  29 III, 19 IV, 17 V, 7 VI, 28 VI

Księża Misjonarze Św. Rodziny – 21 IX,  12 X, 9 XI, 30 XI, 21 XII,  11 I, 1 II, 22 II,  15 III,  5 IV, 26 IV, 24 V,  14 VI

czwartek:

10.00-12.00 (uwaga: nie ma spowiedzi: 6 IV, 8 VI)

ks. Krzysztof Ambrożej – 1 IX, 29 IX, 27 X, 24 XI, 22 XII, 19 I, 16 II, 16 III, 20 IV, 18 V, 22 VI,

ks. Adam Woźniak – 8 IX, 6 X, 3 XI, 1 XII, 29 XII, 26 I, 23 II,    23 III,  27 IV, 25 V,   29 VI

ks. Marian Kujawski – 15 IX, 13 X, 10 XI,  8 XII, 5 I,  2 II,  2 III, 30 III,  4 V,  1 VI,

ks. Marek Krysiak – 22 IX, 20 X, 17 XI, 15 XII,   12 I, 9 II,  9 III,  13 IV, 11 V, 15 VI,

piątek: (nie ma spowiedzi 11 XI, 6 I, 7 IV)

godz. 10.00-g.12.00

duszpasterze dekanatu Świdnica-Wschód: 2 IX, 23 IX, 14 X, 4 XI, 2 XII, 23 XII, 20 I, 10 III, 31 III, 14 IV, 28 IV, 19 V, 9 VI, 30 VI

duszpasterze dekanatu Świdnica-Zachód: 9 IX, 7 X, 21 X, 18 XI, 9 XII, 30 XII, 3 II, 17 III,  14 IV, 5 V, 2 VI,  16 VI,

ks. Krzysztof Krzak: 16 IX, 30 IX, 28 X, 25 XI, 16 XII, 13 I, 27 I, 24 III, 21 IV, 12 V, 26 V, 23 VI

sobota:

godz. 10.00-g. 12.00 (nie ma spowiedzi: 24 XII, 31 XII, 8 IV)

oo. Sercanie – 3 IX, 24 IX, 15 X, 5 XI, 26 XI, 17 XII, 21 I, 4 II, 25 II, 18 III, 1 IV, 15 IV, 6 V, 27 V, 17 VI,

Księża Misjonarze Krwi Chrystusa – 10 IX,  8 X, 22 X, 12 XI, 10 XII, 14 I, 11 II, 11 III, 22 IV, 13 V, 10 VI

Księża Jezuici – 17 IX, 1 X, 29 X, 19 XI, 3 XII, 7 I, 28 I, 18 II,  4 III, 25 III, 29 IV,  20 V, 3 VI,  24 VI


Przypomnijmy, że kapłańskie dyżury w tzw. konfesjonale stałym zostały zorganizowane staraniem ks. kan. Krzysztofa Ory i rozpoczęły się w listopadzie 2012 roku. Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego we wrześniu 2013 r. zrealizował także pomysł nowego konfesjonału, który zapewnia komfortowe warunki spowiedzi. Konfesjonał znajduje się po prawej stronie za kaplicą Matki Bożej Świdnickiej. Korzysta z niego wiele osób. Także w wakacje konfesjonał funkcjonuje bez zmian, czyli od poniedziałku do piątku od 10 do 12 i od 16 do 18 oraz w sobotę od 10 do 12.

W katedrze spowiadają nie tylko księża diecezjalni, ale także zakonnicy (franciszkanie, pallotyni, paulini, redemptoryści, sercanie, jezuici, Misjonarze Św. Rodziny i Misjonarze Krwi Chrystusa. Konfesjonał dyżurny znajduje się w prawej nawie katedry.

Warto podkreślić, że spowiednicy katedralni na mocy władzy przekazanej przez biskupa, mają prawo do uwalniania z następujących kar kościelnych:

– z ekskomuniki za apostazję czyli całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej; za herezję czyli uporczywe zaprzeczanie jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą Boską i katolicką; za schizmę czyli odmowę uznania zwierzchnictwa Biskupa Rzymu lub wspólnoty z członkami Kościoła uznającymi to zwierzchnictwo;
– z ekskomuniki za aborcję;
– z ekskomuniki za nagranie spowiedzi;
– z interdyktu osoby nie będącej duchownym za usiłowanie udzielenia absolucji sakramentalnej lub chociażby tylko słuchania spowiedzi.

Jednocześnie przypominamy, że w tzw. “stałym konfesjonale” posługują kapłani – goście. Jako Parafia Katedralna użyczamy tylko naszego kościoła, a jako kapłani parafialni nie jesteśmy w stanie zastąpić wszystkich ewentualnych nieobecnych! Dlatego zwracamy się z prośbą do wiernych o wyrozumiałość i cierpliwość, kiedy z przyczyn od nas niezależnych zabraknie kapłana. Takie sytuacje prosimy zgłaszać na bieżąco pod nr telefonu +48 530 853 425, będziemy pomagać.