Remont zakrystii

Prace rozpoczęto w 2016 r.

Widoczne:

– warstwy posadzki.
– płyta z herbem rodu Sachenkirchów
– ściany z gotyckimi zacheuszkami