Dostojna katedralna świątynia w Świdnicy 23 maja stała się jerozolimskim Wieczernikiem Wielkiego Czwartku – Wieczernikiem Eucharystii i Kapłaństwa.

Tegorocznych święceń kapłańskich pięciu diakonom udzielił po raz pierwszy bp Marek Mendyk. Na uroczystości obecny był bp senior Ignacy Dec, bp pomocniczy Adam Bałabuch, a także księża proboszczowie kandydatów oraz przełożeni seminarium duchownego. Z uwagi na obostrzenia sanitarne i ograniczenia ilościowe związane z trwającą od ponad 2 miesięcy pandemią, udział najbliższej rodziny i gości był mocno utrudniony. Wielu wiernych, ale także i kapłanów, którzy chcieli przybyć do katedry, musiało zostać w domu, oglądając transmisję internetową z tego wydarzenia.

W homilii biskup Marek wskazał kandydatom do kapłaństwa do kogo są posłani i jak mają wypełniać swoje powołanie:
– Idziecie do świata trudnego. Idziecie do ludzi samotnych i smutnych; idziecie do ludzi podzielonych i udręczonych, może trochę zawiedzionych, niespokojnych. Bądźcie dla innych; nie lękajcie się być blisko codziennych spraw prostych ludzi. Miejcie czas dla innych i nie oczekujcie niczego w zamian. Nagroda będzie w niebie. Będzie na pewno – zapewniał.

Ordynariusz świdnicki przypominał, że kapłan sprawując sakramenty działa w imieniu samego Chrystusa:
– Wierzcie w moc waszego kapłaństwa! Na mocy sakramentu otrzymaliście wszystko to, czym jesteście. Pamiętajcie: gdy wypowiadacie słowo: „Ja ci odpuszczam… To jest bowiem ciało moje…” – czynicie to nie w waszym własnym imieniu, ale w imieniu Chrystusa, który chce posłużyć się waszymi ustami i rękami, waszym oddaniem i talentem. Wasze ręce to ręce Jezusa! Podczas święceń – poprzez liturgiczny znak nałożenia rąk – Chrystus (bierze) was pod swą szczególną opiekę. Jesteście ukryci w dłoniach i w Sercu Chrystusa. Zanurzcie się w Jego miłości i powierzcie Mu waszą miłość – zachęcał biskup.
Przestrzegł także przed pokusą pośpiechu.

– Nie ulegajcie tej pokusie. Czas poświęcony Chrystusowi w cichej, osobistej modlitwie nigdy nie jest czasem straconym. To właśnie na modlitwie rodzą się cudowne owoce posługi duszpasterskiej. Bądźcie wytrwali na modlitwie adoracji i uczcie wiernych tej formy modlitwy. W niej znajdą wsparcie i światło przede wszystkim ci, którzy przeżywają różnorakie próby – mówił.

Następnie przez nałożenie rąk, biskup udzielił święceń diakonom, którzy odbyli 6-letnią formację intelektualno-duchową w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Świdnickiej i uzyskali stopień magistra teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Przypomnijmy jeszcze nazwiska nowych neoprezbiterów: ks. Daniel Kołodziejczyk, ks. Mateusz Grzegorczyk, ks. Michał Pietraszek, ks. Bartosz Kocur, ks. Grzegorz Banda.

Więcej zdjęć na Gościu Świdnickim.