Wraz z archaniołem Gabrielem, który prowadzi skutecznie, zakończyliśmy okres przygotowań do uroczystości Narodzenia Pańskiego.

Najmłodsi  parafianie katedralni spotykali się na Mszach św. wieczornych, a w czasie homilii księża wikariusze i ksiądz diakon opowiadali o miejscowościach z terenu Ziemi Świętej. Wszystko rozpoczęło się w Nazarecie, a zakończyło 150 kom dalej czyli w Betlejem. Podczas tegorocznego Adwentu odwiedziliśmy m.in. Kanę Galilejską, Kafarnaum, Jerycho, Betanię, Ain Karem, czy Jerozolimę. Przewodnikiem w tej podróży był archanioł Gabriel, jak GPS nawigujący po mapie Ziemi Świętej. Codzienne zadania, mapa i naklejki przenosiły uczestników w sam środek biblijnych wydarzeń poprzedzających narodziny Jezusa. Spotkaniom towarzyszyła roratnia piosenka zatytułowana „Podróż do Betlejem”. 

Msze święte roratnie cieszyły się dobrą frekwencją, wiele dzieci bardzo żywo zaangażowało się w homilie roratnie, z wytrwałością zbierały naklejki na specjalną planszę i codziennie przynosiły ręcznie wykonane serca, na których wpisywały swoje dobre uczynki. Każde ze starannie wykonanych serc było nagrodzone, i zawisło na dwóch specjalnych katedralnych choinkach. Wśród dzieci także peregrynowała figurka Matki Bożej. Na zakończenie Adwentu najgorliwsi roratnicy otrzymali pamiątkowy puchar, skrzynkę owoców i dla rodziców maryjny kalendarz. Dziękujemy za wspólną modlitwę, która zbliżyła nas do Boga i do siebie nawzajem.