Mszą św. 18 października uczczono św. Łukasza oraz św. Ignacego Antiocheńskiego – patrona pierwszego biskupa świdnickiego.

Sprawowana Eucharystia, związana była z imieninami bp. Ignacego Deca, które na stałe wpisały się w kalendarz diecezjalny. W poniedziałkowe południe w katedrze świdnickiej okolicznościową homilię wygłosił bp Marek Mendyk, który zauważył, że zaproponowana przez św. Łukasza ewangeliczna droga ucznia, to droga do doktoratu w wierze. – Nie chodzi tutaj o doktorat, który zdobywa się na wyższej uczelni, czy przy biurku, ale chodzi o zdobywanie teologicznej mądrości, która wyrasta z żywego spotkania ze słowem Bożym. Taka  mądrość polega na rozeznawaniu i odczytywaniu codziennej rzeczywistości w świetle usłyszanego i przyjmowanego słowa – mówił bp Mendyk.

Mówiąc o św. Ignacym Antiocheńskim, homileta podkreślił, że żaden z ojców Kościoła nie wyraził z taką intensywnością, jak właśnie św. Ignacy, pragnienia jedności z Chrystusem i życia w Nim. Św. Ignacy nazywa siebie człowiekiem, któremu powierzone zostało zadanie jedności oraz nawołuje wiernych do coraz doskonalszej jedności, syntezy między codzienną drogą wiary, dążeniem do Chrystusa i całkowitym oddaniem Jego Kościołowi.

– Nasz solenizant bp Ignacy, tak jak jego patron skutecznie łączy drogę Jezusa z drogą swojego patrona. W ten sposób łączy dwóch patronów św. Łukasza i św. Ignacego. To są chyba dwa najważniejsze życiowe doktoraty: doktorat wiary i jedności – stwierdził bp Marek Mendyk.

Zabierając głos na zakończenie solenizant podziękował w serdecznych słowach nie tylko za obecność na imieninowej Eucharystii, ale za nieustanną modlitwę i wsparcie duchowe – bo jak wskazał – wszyscy tego potrzebujemy.

Po Mszy św. przedstawiciele grup modlitewnych złożyli życzenia dostojnemu solenizantowi.