Bp Ignacy Dec 5 września udzielił sakramentu bierzmowania osobom, które nie przyjęły go w swoich parafiach.

Kościół katedralny w Świdnicy to miejsce, w którym od wielu lat raz na kwartał jest udzielany sakrament bierzmowania osobom, które z rożnych przyczyn nie przyjęły go w swojej parafialnej wspólnocie. Tym samym katedra staje się kilka razy w roku wieczernikiem, w którym dokonuje się Zesłanie Ducha Świętego, które dało początek misji Kościoła. Przyjęcie sakramentu bierzmowania, który należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu, gdyż poprzez bierzmowanie ochrzczeni „jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególna moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”. Chociaż więc sakrament chrztu jest ważny i skuteczny bez bierzmowania i Eucharystii, to jednak wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje niedopełnione. Dlatego każdy ochrzczony, który nie był jeszcze bierzmowany, może i powinien otrzymać sakrament bierzmowania.

Wśród bierzmowanych 5 września znalazło się 18 osób nie tylko z terenu diecezji świdnickiej, ale także z diecezji legnickiej, archidiecezji wrocławskiej oraz dalekiej diecezji włocławskiej. Kolejne bierzmowanie dla dorosłych odbędzie się w poniedziałek 5 grudnia 2022 roku o godz. 18. Więcej informacji tutaj.

 

 

Więcej zdjęć tutaj.