W uroczystość św. apostołów Piotra i Pawła w katedrze świdnickiej trzej biskupi dziękowali za dar włączenia do Kościoła wspólnoty ludu Bożego.

– Modlimy się za naszego Ojca Świętego, Papieża Franciszka. Ten dzisiejszy dzień to święto Kościoła – mówił biskup świdnicki. Bp Marek Mendyk przypomniał, że Kościół to nie tylko księża, biskupi czy papież, ale cała wspólnota wiernych. W wygłoszonej homilii wyjaśnił trzy znaczenia przymiotnika „apostolski” w odniesieniu do Kościoła, tłumacząc, że jest apostolski ponieważ opiera się na nauczaniu i modlitwie apostołów, zachowuje i przekazuje dobry depozyt i zdrowe zasady usłyszane od apostołów, oraz że jest posłany.

– Kościół ma swoje korzenie w nauce autentycznych świadków Chrystusa, ale patrzy nieustannie w przyszłość, mając mocną świadomość, że jest posłany przez Jezusa, że jest misyjny. Kościół, który zamyka się w sobie i w przeszłości, zdradza swoją tożsamość. Odkrywajmy dzisiaj całe piękno i odpowiedzialność bycia Kościołem. I pamiętajmy, że Kościół jest apostolski, ponieważ modlimy się i głosimy Ewangelię swoim życiem, a także słowami – zachęcał biskup.

– Pamiętajmy z wdzięcznością również o Poprzedniku Ojca Świętego, o Benedykcie XVI, który dzisiaj przeżywa 70. rocznicę przyjęcia święceń prezbiteratu. To największy teolog, jaki kiedykolwiek zasiadał na tronie Piotra, a jednocześnie mistrz duchowy przekonujący swoją prostolinijnością i autentyzmem – dodał bp Mendyk.