Ruch Światło-Życie diecezji świdnickiej na czele z duszpasterzem rodzin ks. kan. Mirosławem Rakoczym, przewodzi dwutygodniowym rekolekcjom oazowym III stopnia.

Wśród uczestników znajdują się rodziny nie tylko z naszego terenu, ale i z całej Polski. Oaza została zaplanowana tak, aby każdego dnia uczestnicy mogli zawitać do innego kościoła w naszej diecezji. 3 lipca oazowicze, jako pierwszą, odwiedzili katedrę świdnicką.

Podczas Mszy św. ks. Rakoczy mówił o Zwiastowaniu jako budowaniu świątyni nowego przymierza, którą stała się Maryja w chwili, gdy za sprawą Ducha Świętego poczęła Syna Bożego. Homileta wspominał także moment przed Mszą św., kiedy grupa zatrzymała się w baptysterium, przy chrzcielnicy, by przypomnieć sobie chrzest jako początek, odnawiając złożone przyrzeczenia związane z źródłem wiary. – Dzięki temu sakramentowi staliśmy się świątynią. A teraz jesteśmy w pierwszym kościele naszej diecezji. Te znaki towarzyszą nam dzisiaj, gdy zaczynamy czas rekolekcji – mówił ks. Rakoczy, którego wspierał ks. Mariusz Maluszczak.

Uczestnicy Oazy Rodzin III stopnia na co dzień mieszkali w Bardzie, a całymi rodzinami przemieszczali się dzięki własnemu transportowi samochodowemu, co często związane było z małymi opóźnieniami. Przynajmniej to miało miejsce pierwszego dnia, co skrzętnie wypunktował prowadzący rekolekcje.

Rekolektantów 15 lipca – w dniu jedności – odwiedził w Bardzie biskup świdnicki, przewodnicząc Mszy św., w której nawiązał do kolejnej tajemnicy, tym razem Zesłania Ducha Świętego.

 

 ,