Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio przesłał podziękowania parafii katedralnej za otrzymaną kopię Matki Bożej Świdnickiej.

Do parafii katedralnej wpłynęło pismo z Nuncjatury Apostolskiej, w którym sam legat papieski wyraża wdzięczność za spotkanie i wspólną modlitwę podczas pobytu w naszej diecezji, związane z jej XV-leciem jej istnienia.

Jednocześnie nuncjusz podziękował za otrzymaną przepiękną kopię obrazu Matki Bożej Świdnickiej, którą otrzymał podczas wizyty w katedrze.

Poniżej można przeczytać treść przesłanego listu.

Matka Boża Świdnicka, czczona jest od wieków w świdnickiej katedrze pod wzniosłym tytułem „Uzdrowienia Chorych”. Maryja na obrazie stoi na księżycu, ubrana jest w błękitną wierzchnią szatę i czerwoną spodnią. Na lewym ręku trzyma Dziecię Jezus, a Dzieciątko lewą rączką chwyta rękę Matki, prawą zaś wspiera na Jej biodrze. Obraz jest malowany na desce, a najstarsza wzmianka o nim pochodzi z roku 1399. Z II poł. XVII w. zachowały się  liczne zapiski o cudach, które zdarzyły się dzięki wstawiennictwu Matki Boskiej Świdnickiej.

 

Oryginalny obraz MB Świdnickiej podczas koronacji 13 maja 2018 roku.