Biskup Ignacy Dec przewodniczył w pierwszy czwartek modlitwie o powołania. Włączył też do grona służby liturgicznej 7 nowych ministrantów.

– Powołania kapłańskiego nie otrzymuje się dla siebie. Każde powołanie kapłańskie jest darem dla Kościoła. Powołanie wywodzi się z Kościoła, czyli rodzi się w Kościele; w Kościele zostaje rozpoznane, zweryfikowane, jest przeznaczone dla Kościoła i winno być wypełniane w posłuszeństwie Kościołowi – podkreślał w homilii bp Ignacy dodając, że zewnętrznym znakiem uznania powołania jest namaszczenie, ale też i posłanie do świata, który jest dziś schorowany.

– Drodzy chłopcy, bardzo się wami cieszymy. Chcemy wam dziś powiedzieć, że obieracie dobrą drogę w waszym młodym życiu. Być uczniem Jezusa Chrystusa, usługiwać do Jego zbawczej ofiary, to wielki zaszczyt i wyróżnienie. Bardzo sobie to ceńcie. Jezus was kocha i was nigdy nie zawiedzie – mówił do przyszłych ministrantów biskup senior, który po homilii pobłogosławił nowych ministrantów i symbolicznie nałożył im kołnierze. W odpowiedzi młodzi przedstawiciele służby liturgicznej obiecali być chlubą świdnickiej katedry.

Posługa ministranta do której zostali dopuszczeni chłopcy jest potrzebna Kościołowi i bardzo przez Kościół ceniona. Ministrant bowiem pomaga kapłanowi przy sprawowaniu świętych obrzędów, szczególnie podczas Mszy Św. Od tej pory ci chłopcy będą nosić świętą księgę, a także krzyż, zwycięski sztandar naszej wiary, będą dawać znaki dzwonkami, podawać dary ofiarne oraz na cześć Boga nosić kadzidło i światło. Życzymy wszystkim nowym ministrantom, aby byli chlubą swoich rodzin, naszej parafii, a swoim postępowaniem i dobrze wypełnionymi obowiązkami godnie służyli na Chwałę Pana.

Nowi ministranci 2020 – Katedra Świdnicka

 

7 maja 2020 roku do grona ministrantów zostali przyjęci:

Na Chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego przyjmujemy tych chłopców do grona ministrantów. Bogu niech będą dzięki.

– Dominik Knapik
– Maciej Klimczak
– Michał Magierowski
– Miłosz Magierowski
– Michał Staniszewski
– Jakub Stróżewski
– Bartosz Wilkoszewski

Aktualnie w parafii katedralnej do Służby Liturgicznej należy 28 członków: w tym 17 ministrantów, 10 lektorów, 1 ceremoniarz.

Więcej zdjęć na stronie Gościa Niedzielnego.