Za nami październik, miesiąc szczególnie poświęcony modlitwie różańcowej, do której odmawiania zachęcała wielokrotnie w różnych objawieniach Matka Boża.

Przez cały październik wielu parafian, zwłaszcza tych najmłodszych gromadziło się z różańcami w dłoniach, aby wspólnie kierować modlitwy, do Tej która cierpliwie wysłuchuje swoje dzieci. Pamiętajmy, że dobra modlitwa zawsze jest wysłuchiwana. Jesteśmy przekonani, że wypowiadane z wiarą nasze „Zdrowaś Maryjo” pomoże nam lepiej się rozwijać i przyjmować wolę Bożą.

Na zakończenie tegorocznych nabożeństw najbardziej wytrwali i gorliwi uczestnicy nabożeństw różańcowych otrzymali pamiątkowe dyplomy i symboliczne nagrody. Warto zauważyć, że duża grupa dzieci wzięła udział we wszystkich wyznaczonych nabożeństwach. Najgorliwsi z najgorliwszych to Monika, Michał i Oliwia.

Podczas tegorocznych nabożeństw październikowych dzieci, swoją obecność na różańcu zaznaczały w „Paszporcie do Nieba”. Atrakcyjna forma kolorowej broszury w kształcie paszportu, zachęcała dzieci do odmawiania różańca. Każda strona paszportu przybliżała jedną tajemnicę różańcową poprzez ciekawe zadanie do rozwiązania (m.in. krzyżówka, wykreślanka, rebus itp.) oraz krótkie rozważanie. Dzieci przez to uczyły się, że modlitwa różańcowa otwiera nam drogę do nieba.