25 lipca odbyła się komisja konserwatorska omawiająca stan prac konserwatorskich w katedrze:

1/ na sklepieniu prezbiterium

2/ na elewacji

3/ w kaplicy dolnej Chóru Mieszczańskiego

4/ wejścia na Chór Mieszczański