Przedstawiciele wojewódzkich konserwatorów zabytków z całej Polski odwiedzili świdnickie zabytki.

Dwudniowe spotkanie zorganizowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego miało na celu udzielenie informacji o aktualnych uwarunkowaniach związanych ze szkoleniem obronnym i zarządzaniem kryzysowym.

Wzięli w nim udział przedstawiciele wojewódzkich konserwatorów zabytków, w których kompetencjach leży opracowanie i aktualizacja planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

Ze względu na wartość artystyczną, historyczną i kolekcjonerską zabytkowe obiekty sakralne i dzieła sztuki kościelnej należą do grupy zabytków najbardziej narażonych na kradzieże i wandalizm. Oprócz części warsztatowej uczestnicy mieli okazję zwiedzić katedrę oraz Kościół Pokoju.

– Poznajemy dziedzictwo Dolnego Śląska. Chcemy zobaczyć, jak państwo wspiera działania w obszarze bezpieczeństwa – mówi K. Sałaciński, radca ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

(źródło: K. Gąszowski, świdnicka edycja „Gościa Niedzielnego”)