Wspólnota diecezjalna na czele z bp Markiem Mendykiem, dziękowała za osobę i dzieło papieża seniora, który odszedł do wieczności w ostatni dzień minionego roku.

Mszy świętej dziękczynnej w niedzielę Chrztu Pańskiego przewodniczył biskup świdnicki w asyście swojego biskupa pomocniczego i biskupa seniora. – Benedykt XVI był wielkim papieżem – wielkim siłą i przenikliwością inteligencji, wielkim ze względu na wkład w teologię, wielkim w miłości do Kościoła i ludzi, wielkim cnotą i religijnością. Przywrócił właściwą treść takim pojęciom jak: dobro, prawda i piękno. Nieustannie uczył, jak dążyć do prawdy, jak ją przekazywać z miłością światu, który przyzwyczaił się żyć bez Pana Boga – podkreślił w homilii bp Mendyk, przypominając, że w czasach postępującej apostazji ukazywał wartość wiary i jednocześnie wartość rozumu. – Całe swoje życie poświęcił syntezie wiary i rozumu. I choć pontyfikat Benedykta XVI się skończył, to temat jedności wiary i rozumu nie przestaje być jednym z ważniejszych wyzwań dla Kościoła i świata – zauważył, przypominając życiorys zmarłego papieża seniora i zachęcając do zgłębiania jego intelektualnej spuścizny.

Przypomnijmy, że biskupi ze Świdnicy 5 stycznia uczestniczyli w pogrzebie Benedykta XVI w Rzymie. Wcześniej modlili się przy wystawionym ciele zmarłego papieża seniora, a nawiedzając bazylikę św. Piotra zawierzyli diecezję świdnicką, spoczywającemu w niej papieżowi, św. Janowi Pawłowi II.