Decyzją Rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, na praktykę diakońską do naszej wspólnoty parafialnej został skierowany diakon Adrian Fajkowski.

Praktyka diakońska to jedna z dwóch praktyk duszpasterskich jakie klerycy naszego seminarium odbywają w parafiach naszej diecezji. Ks. diakon Adrian jest na 6 roku studiów filozoficzno-teologicznych Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu i alumnem Wyższego Seminarium  Duchownego w Świdnicy.

Podczas praktyki nasz alumn przede wszystkim będzie realizować swoje powołanie na katechezie, w kancelarii i w pracy z grupami parafialnymi. Jako diakon podczas liturgii będzie rozdawać Komunię św. i głosić słowo Boże. Niebagatelne znaczenie będzie miało także poznanie księży i atmosfery na plebanii. Ksiądz diakon pochodzi z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Ciepłowodach (archidiecezja wrocławska) i będzie z nami do 22 kwietnia.

Wiernym polecamy modlitwom diakona Adriana, aby mógł dobrze i owocnie przygotować się do święceń kapłańskich.