Adres Parafii:
Plac Jana Pawła II 2-3
58-100 Świdnica | tel. 530 853 425
Get Adobe Flash player

ŚRODA POPIELCOWA – 10 lutego

·      godz. 6.30; 9.00; 12.00; 18.00 – Msze św. z obrzędem posypania głów popiołem

·     godz. 17.30 – Nabożeństwo stacyjne w kościele św. Józefa, procesja pokutna do katedry i Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Świdnickiego

·         

XXIV ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO - 11 lutego

·        godz. 12.00 – Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Świdnickiego z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych

 

Droga krzyżowa – piątek, po Mszy św. o godz. 9.00 oraz o godz. 17.30

Gorzkie żale – niedziela, godz. 17.00

 

ODPUSTY W ROKU MIŁOSIERDZIA

W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia (do 20 listopada 2016 roku) istnieje dodatkowa możliwość zyskiwania odpustu zupełnego. Można go uzyskać raz dziennie, zarówno dla siebie, jak i dla zmarłych, spełniając w łączności z dziełem obdarzonym odpustem zwykłe warunki, to jest:

1. przystąpienie do sakramentu pokuty (trwanie w stanie łaski uświęcającej);
2. przyjęcie Komunii św.; 

3. modlitwa według intencji Ojca Świętego; 

4. wykluczenie przywiązania do wszelkiego grzechu nawet lekkiego.

II. Następujące dzieła zostały obdarzone odpustem:

1. Wszyscy wierni mogą zyskać odpust zupełny odbywając, na znak głębokiego pragnienia prawdziwego nawrócenia, krótką pielgrzymkę do Drzwi Świętych – Bramy Miłosierdzia otwartych w bazylikach papieskich w Rzymie, w każdej katedrze oraz kościołach wyznaczonych przez Biskupa Diecezjalnego i odmawiając wyznanie wiary.

2.  Osoby, które z różnych powodów nie będą mogły udać się do Bramy Miłosierdzia, zwłaszcza chorzy, starsi i samotni mogą zyskać odpust zupełny poprzez przyjęcie Komunii św. lub uczestniczenie we Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu.

3. Każdy wierny, który sam wykona jeden lub kilka uczynków miłosierdzia co do ciała i duszy także może zyskać odpust zupełny, spełniając równocześnie zwykłe warunki uzyskania odpustu.


Godziny otwarcia:

dni powszednie: 6.00-12.30 i 14.30-18.30

niedziele i uroczystości: 6.30-19.00

 

www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/pl.html

 

 http://chrzest966.pl/


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

NA V NIEDZIELĘ W CIĄGU ROKU – 7 II A. D. 2016

1. Przeżywamy dziś V niedzielę zwykłą. Przyszła niedziela (14.02) będzie Pierwszą Niedzielą Wielkiego Postu. O godzinie 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, a o 17.00 Nieszpory.

2. W nadchodzącym tygodniu przypada Środa Popielcowa (10.02). Msze św. o godz. 6.30; 9.00; 12.00 oraz 18.00. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. W ten dzień obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu posiłków. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, (jeden do syta). Przypominamy, że wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, natomiast post obowiązuje każdego od 18. do 60. roku życia (przepis nie dotyczy chorych). Kościół zachęca, by w praktykę postu wprowadzać także tych, którzy w sensie ścisłym nie są do niego zobowiązani. W Środę Popielcową rozpoczyna się okres obowiązkowej spowiedzi wielkanocnej. Tego dnia kancelaria parafialna będzie czynna do godz. 17.00.

3. Zapraszamy wiernych miasta Świdnicy, grupy modlitewne, bractwa, na wspólne rozpoczęcie tegorocznego okresu pokuty w Środę Popielcową 10 lutego br. wraz z Biskupem Świdnickim. Już po raz drugi rozpocznie się on nabożeństwem stacyjnym w kościele św. Józefa, w Środę Popielcową, o godz. 17.30. Stamtąd przejdziemy w procesji do katedry, śpiewając litanię do Wszystkich Świętych, gdzie zostanie odprawiona uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Biskupa  Świdnickiego. Będzie to także okazja do dania świadectwa naszej wiary i przypomnienie mieszkańcom naszego miasta, że zaczął się Wielki Post, czas nawrócenia.

4. W piątki Wielkiego Postu Droga Krzyżowa po Mszy św. o godz. 9.00 oraz o godz. 17.30, natomiast w niedziele zamiast Nieszporów o godz. 17.00 będą odprawiane Gorzkie Żale. Za pobożne uczestnictwo w tych wielkopostnych nabożeństwach, do czego serdecznie zachęcamy, można uzyskać odpust zupełny.

5. W czwartek, 11 lutego przypada XXIV Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji o godz. 12.00 w katedrze Mszę św. w intencji chorych i starszych naszej Diecezji będzie celebrował Biskup Świdnicki. Podczas Mszy św. będzie udzielany sakrament namaszczenia chorych. Przypominamy, że zgodnie z prawem kanonicznym namaszczenia chorych można udzielić wiernemu, któremu zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci na skutek choroby lub starości. Ponadto do godnego przyjęcia tego sakramentu konieczny jest stan łaski uświęcającej.

6. 20 lutego, w sobotę, o godz. 18.00 w salce na plebanii rozpoczyna się cykl katechez przygotowujących do sakramentu małżeństwa. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy

7. W związku ze stwierdzonymi w czasie wizyty duszpasterskiej trudnymi przypadkami wśród wielu naszych Parafian, a także z licznymi zapytaniami kierowanymi do duszpasterzy pragniemy poinformować o możliwości spotkania z Egzorcystami Diecezjalnymi. Przyjmują oni w następujących porach: ks. prałat mgr lic. Stanisław Przerada w poniedziałki - godz. 9.30 - 12.00 (w gmachu Świdnickiej Kurii Biskupiej, pl. Jana Pawła II 1 natomiast ks. mgr lic. Wojciech Drab przyjmuje w Świdnicy i w Kłodzku po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem telefonu 575 884 577 (zasadniczo telefon czynny w piątki - w razie niepowodzenia należy próbować w innym czasie). W naszej diecezji funkcjonuje także poradnia psychologiczna, którą kieruje ks. kan. dr Janusz Michalewski. Mieści się ona w Świdnicy przy ul. Prądzyńskiego 2. Rejestracja telefoniczna w poniedziałki (za wyjątkiem dni świątecznych) od 20.00 do 21.00 (nr tel. 661 104 707). W przypadku braku możliwości skontaktowania się w wyznaczonej godzinie w poniedziałki można przesłać wiadomość tekstową (SMS) na wskazany numer z prośbą o kontakt w sprawie wizyty w poradni. Jednocześnie pragniemy poinformować Szanownych Parafian, że w przypadku opłacania składek na NFZ istnieje także możliwość bezpłatnego skorzystania z porad psychiatrycznych w placówkach publicznej służby zdrowia.   

8. Zapraszamy do pogłębiania wiary i wiedzy religijnej poprzez nabywanie i czytanie prasy katolickiej (o ile ktoś potrafi czytać ze zrozumieniem).


 

Świdnica, dnia 24 listopada 2015 r.

L.dz. 1458/2015 

D E K R E T

dotyczący odpustów w Roku Świętym Miłosierdzia

na terenie Diecezji Świdnickiej

 

Misją Kościoła jest głoszenie miłosierdzia Boga, bijącego serca Ewangelii, aby w ten sposób dotrzeć do serca i umysłu każdego człowieka. Oblubienica Chrystusa przyswaja sobie postawę Syna Bożego, który wszystkim wychodzi naprzeciw, nie pomijając nikogo. W naszych czasach, w których Kościół jest zaangażowany w nową ewangelizację, temat miłosierdzia musi być na nowo przedstawiany z nowym entuzjazmem i poprzez odnowioną działalność duszpasterską. Ma to kluczowe znaczenie dla Kościoła oraz dla wiarygodności jego przesłania, aby on sam żył i świadczył o nim miłosierdziem. Język Kościoła i jego gesty muszą przekazywać miłosierdzie, aby przeniknąć do serca ludzi i natchnąć ich do odnalezienia drogi powrotu do Ojca” – pisze Ojciec Święty Franciszek w bulii Misericordiae Vultus, z dnia 11 kwietnia 2015 r., ogłaszając Rok Święty Miłosierdzia (MV 12).

Rok Święty rozpocznie się 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, kiedy to Biskup Rzymu otworzy uroczyście Drzwi Święte Bazyliki Świętego Piotra, które staną się w tym szczególnym Roku Łaski Bramą Miłosierdzia. Wolą Ojca Świętego jest, aby również „w każdym Kościele lokalnym, w katedrze, która jest kościołem-matką dla wszystkich wiernych, bądź też w konkatedrach lub w innych kościołach o szczególnym znaczeniu, została otworzona na cały rok taka sama Brama Miłosierdzia” (MV 3).

Odpowiadając na prośbę Ojca Świętego Franciszka, w III Niedzielę Adwentu (13. XII. 2015 r.) rozpoczniemy obchody Roku Miłosierdzia w Katedrze świdnickiej oraz wszystkich kościołach parafialnych na terenie całej Diecezji, będzie to „widzialny znak komunii całego Kościoła” (MV 3).

Szczególnym znakiem Roku Miłosierdzia będą Drzwi Święte, w wyznaczonych kościołach diecezji, które mają się stać „Bramą Miłosierdzia”. Wierni, którzy nawiedzą te świątynie będą mogli uzyskać łaskę odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), aby w pełni mogli żyć odpustem Roku Świętego, czyli owocnie „przybliżać się do miłosierdzia Ojca, mając pewność, że Jego przebaczenie rozciąga się na całe życie wierzącego człowieka” (MV 22).

W związku z powyższymi postanowieniami niniejszym dekretem zarządzam i postanawiam, aby następujące świątynie Diecezji Świdnickiej, były Kościołami jubileuszowymi:

1.     Katedra pw. św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy

2.     Bazylika pw. Nawiedzenia NMP w Bardo Śl.

3.     Bazylika pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu

4.     Bazylika pw. Nawiedzenia NMP w Wambierzycach

5.     Kolegiata NMP Bolesnej i św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu

6.     Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego w Wałbrzychu

7.     Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Starym Wielisławiu

8.     Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Bielawie

9.     Kościół parafialny pw. św. Jadwigi w Bolkowie

10.Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej

11.Kościół parafialny pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie

12.Kościół parafialny pw. Matki Bożej Różańcowej w Kłodzku

13.Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja w Kudowie Zdrój

14.Kościół parafialny pw. Miłosierdzia Bożego w Kudowie Zdrój

15.Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP w Lądku Zdroju

16.Kościół parafialny pw. św. Mikołaja w Nowej Rudzie

17.Kościół parafialny pw. Chrystusa Króla w Polanicy Zdrój

18.Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Polanicy Zdrój

19.Kościół parafialny pw. św. Anny w Ząbkowicach Śląskich

Na dobre przeżycie Świętego Roku Miłosierdzia, wszystkim, którzy pragną uzyskać dar odpustów, z serca błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.       

 

                             + Ignacy DEC
BISKUP ŚWIDNICKI

   Ks. Stanisław Chomiak
        Kanclerz Kurii

 


 

JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA RZYM 2016

 

1 Dzień 04.04.16.

 

Wyjazd spod katedry świdnickiej ok. godz. 17:00, nocny przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch.

 

2 Dzień 05.04.16.

 

Przyjazd do Padwy, zwiedzanie miasta, Nawiedzenie Bazyliki św. Antoniego oraz Bazyliki św. Justyny, gdzie pochowany jest św. Łukasz Ewangelista. Przejazd na zakwaterowanie w hotelu w okolicach Rimini. Obiadokolacja. Nocleg.

 

3 Dzień 06.04.16.

 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Loreto nawiedzenie Domku Świętej Rodziny z Nazaretu. Nawiedzenie Cmentarza Wojska Polskiego. Czas wolny, Przejazd do Manoppello gdzie znajduje się Chusta Świętej Weroniki. Przejazd w okolice San Giovanni Rotondo. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.

 

4 Dzień 07.04.16.

 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie San Giovanni Rotondo – miejsca życia św. Ojca Pio. Przejazd do Monte Sant' Angelo do Sanktuarium Św. Michała Archanioła. Czas wolny. Przejazd do Bari. Zwiedzanie Starego Miasta. Bazylika św. Mikołaja z grobowcem królowej Bony. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.

 

5 Dzień 08.04.16.

 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd przez Pietrelcinę, miejsca urodzenia Świętego Ojca Pio. Następnie przejazd przez Pompeje. Zwiedzanie run miasta zniszczonego lawą z wulkanu Wezuwiusz w I w.n.e, Przejazd przez Monte Cassino. Zwiedzanie klasztoru Benedyktynów (w miarę możliwości czasowych: Opactwo, Bazylika) Przejazd do hotelu w okolice Rzymu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.

 

6 Dzień 09.04.16.

 

Śniadanie. Przejazd do Rzymu (poruszamy się komunikacją miejska) Nawiedzenie Bazyliki Św. Piotra. Przejście przez Święte Drzwi. Nawiedzenie grobu Jana Pawła II. Czas wolny. w miarę możliwości czasowych – trasa turystyczna min. Plac Wenecki, Kapitol, Forum Romanum, Koloseum. Czas wolny. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

 

7 Dzień 10.04.16.

 

Śniadanie. Przejazd do Rzymu. Nawiedzimy trzy bazyliki większe. Bazylikę Św. Pawła za Murami. Bazylikę św. Jana na Lateranie oraz Bazylikę Matki Bożej Większej, w miarę możliwości czasowych dalsze zwiedzanie miasta – dokończenie trasy turystycznej. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

 

8 Dzień 11.04.16.

 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przyjazd do Cascii – miasta św. Rity – Patronki od spraw beznadziejnych. Przejazd do Asyżu. Zwiedzanie Bazyliki Św. Franciszka miejsca jego pochówku zbudowanej na wzgórzu piekielnym, Nawiedzenie Bazyliki św. Klary oraz Bazyliki Matki Bożej Anielskiej pod Asyżem. W bazylice znajduje się Kaplica śmierci św. Franciszka oraz Ogród Różany gdzie rosną krzewy róż pozbawione kolców. Nocleg w okolice Sieny. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.

 

9 Dzień 12.04.16

 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie Sieny – miasta św. Katarzyny ze Sieny oraz dwóch papieży Piusa II i Piusa III. W Sienie zachowana została w pełni antyczna struktura miasta. Zabytkowe centrum Sieny zostało w 1995 roku wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO. Czas wolny. Wyjazd do Polski.

 

10 Dzień 13.04.16

 

Przyjazd do Świdnicy. Zakończenie pielgrzymki.

 

 

Program ramowy – kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.

 

 

TERMIN: 04-13.04.2016

 

CENA: 1700 PLN

 

Cena zawiera:

 

-opiekę duszpasterską

 

-transport autokarem,

 

-zakwaterowanie 7 noclegów w hotelach 3 *

 

-wyżywienie: 7 śniadań wzmocnionych , 7 obiadokolacji (woda do obiadokolacji w cenie, wino za dopłatą)

 

-ubezpieczenie KL, NW,

 

-opiekę pilota/przewodnika,

 

-podatek VAT.

 

 

 

Cena nie zawiera:

-świadczeń nie wymienionych w ofercie,

-biletów wstępu do zwiedzanych obiektów

-przewodników lokalnych

-zestawu audio guide

-transportu lokalnego

-opłat wjazdowych do miast

-opłat klimatycznych

 

Uwagi:

W sumie dodatkowe opłaty ok 50-60 euro w zależności od cen na rok 2016.

Msze Święte będą odprawiane po konsultacji z Księżmi, w miarę możliwości czasowych.

 

Zapisy:

- w zakrystii katedralnej codziennie po Mszach św.

- w biurze Caritas Diecezji Świdnickiej (ul. Westerplatte 2-4) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

 

Zaliczka przy zapisie w kwocie 500 zł płatna do 31 stycznia 2016 r.

 

ZAPRASZAMY!

 


Zapraszamy do udziału w pielgrzymce do Ziemi Świętej o rozszerzonym programie.

PROGRAM PIELGRZYMKI

ZIEMIA ŚWIĘTA

13 – dniowa, samolotowo-autokarowa, wyżywienie pełne

 

1 DZIEŃ: WARSZAWA – TEL-AWIW

Przelot w późnych godzinach nocnych Polskimi Liniami Lotniczymi LOT z Warszawy do Tel-Awiwu.

 

2 DZIEŃ: TEL-AWIW – JEROZOLIMA

Przejazd autokarem do hotelu i zakwaterowanie. Sanktuarium Księgi i makieta Jerozolimy z I w. w Muzeum Izraela. Sanktuaria na Górze Oliwnej: kaplica Wniebowstąpienia, kościoły Pater Noster i Dominus Flevit. Bazylika Grobu Pańskiego.

 

3 DZIEŃ: JEROZOLIMA

Getsemani – Bazylika Agonii i Bazylika Wniebowzięcia NMP. Kościół w. Anny – tradycyjne miejsce narodzenia Maryi, obok sadzawka Betesda. Droga Krzyżowa (Via Dolorosa) i Ecce Homo. Ściana Płaczu – święte miejsce judaizmu. Cardo – ulica z czasów rzymskich.

 

4 DZIEŃ: JEROZOLIMA – BETLEJEM – JEROZOLIMA

Bazylika i Grota Narodzenia, Grota Mleczna, Pole Pasterzy. Ain Karem („źródło winnic”) - miejsce nawiedzenia w. Elżbiety i narodzin w. Jana Chrzciciela.

 

5 DZIEŃ: JEROZOLIMA

Kościół w. Szczepana przy Ecole Biblique. Spacer po Dolinie Cedronu – Dolina Jozafata

ze starożytnymi grobowcami, źródło Gihon, Tunel Ezechiasza, Sadzawka Siloe, Hakeldema

i dolina Gehenny. Syjon Chrześcijański: kociół w. Piotra In Gallicantu, Bazylika  Zaśnięcia NMP. Wieczernik – miejsce ustanowienia kilku sakramentów.

 

6 DZIEŃ: JUDEA

Betfage na Górze Oliwnej. Betania – sanktuarium Marii, Marty i Łazarza. Przejazd przez

Pustynię Judzką. Qumran – zwiedzanie siedziby esseczyków. Masada żydowska cytadela. Wypoczynek nad Morzem Martwym.

 

7 DZIEŃ: JEROZOLIMA – GALILEA

Jerycho – Tel El Sultan – wzgórze z reliktami najstarszego miasta w Palestynie. Miejsca

Chrztu Pańskiego nad rzeką Jordan. Bet Szean (Scytopolis) – ruiny rzymskobizantyjskiego

miasta Dekapolu. Beth Alpha – ruiny synagogi. Belvoire – twierdza

z czasów krzyowców. Góra Tabor – miejsce Przemienienia Pańskiego.

 

8 DZIEŃ: GALILEA

Nazaret – Bazylika Zwiastowania i miejsce życia św. Rodziny. Kana Galilejska

sanktuarium pierwszego cudu Chrystusa. Megiddo – apokaliptyczny Armagedon, twierdza

z czasów Salomona. Sefforis – perła Galilei. Tyberiada – kociół św. Piotra Rybaka.

 

9 DZIEŃ: GALILEA

Góra Błogosławieństw. Kafarnaum – dom św. Piotra i synagoga. Tabgha – kociół

Rozmnożenia Chleba i Ryb, kościół Prymatu św. Piotra. Rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim. Banias (Cezarea Filipowa) – spacer wśród strumieni Jordanu.

 

10 DZIEŃ: GALILEA – BEER SZEWA

Karmel – sanktuarium Eliasza i Matki Bożej. Muhraqa w górach Karmel – miejsce „pojedynku” Eliasza z prorokami Baala. Klasztor trapistów w Latrun. Przejazd do Beer Szewy przez Beth Szemesz i Lakisz.

11 DZIEŃ: PUSTYNIA NEGEV

Grób Ben Guriona w Sede Boker. En Awdat ("wybryk natury") wielka i fascynująca

atrakcja przyrodnicza na pustyni. Micpe Ramon - największy krater naturalny świata.

Narodowy Park Timna. Eilat – zwiedzanie akwarium Morza Czerwonego. Tel Arad – ruiny

miasta Kanaanejczyków i cytadeli izraelskiej sprzed niewoli babilońskiej.

 

12 DZIEŃ: BEER SZEWA – TEL-AWIW

Cezarea Nadmorska – spacer przez port i miasto wzniesione przez Heroda Wielkiego.

Tel Awiw-Jaffa – spacer po starej, zabytkowej Jaffie do kościoła św. Piotra.

 

13 DZIEŃ: TEL-AWIW – WARSZAWA

Przelot do Warszawy.

 

ZAPEWNIAMY:

 

·         przeloty samolotem

·         przejazdy klimatyzowanym autokarem

·         wyżywienie pełne (3 posiłki dziennie)

·         noclegi w hotelach 3* (pokoje 2-osobowe z łazienkami)

·         opłaty za wstęp do zwiedzanych obiektów

·         opłaty za świadczenia zwyczajowe

·         ubezpieczenie

·         opieka księdza i przewodnika

·         Msze św.

 

TERMIN: 20.09. – 02.10.2016

 

CENA:  1.750 USD + 2.150 PLN / przy grupie 15-20 os./

              1.570 USD + 1.990 PLN / przy grupie 21-30 os./

 

Pielgrzymka jest organizowana przy współpracy z Pallotyńskim Biurem Peregrinus. Szczegóły i zapisy u Księdza Proboszcza.

 


 

Caritas Diecezji Świdnickiej
oraz Parafia katedralna św. Stanisława i św. Wacława
zapraszają na

KATECHEZY DLA DOROSŁYCH
„Lumen fidei – Światło wiary”

kościół pw. Krzyża Świętego (ul. Westerplatte 2)
po Mszy św. o godz. 19.00

 

17 lutego:  ks. mgr lic. Julian Nastałek - Pokuta, nawrócenie, chrzest. Wielkopostna droga chrześcijanina


24 lutego: p. mgr Bogna Białecka (psycholog, publicystka) - Co czyha na dzieci w Internecie? O prawdziwych zagrożeniach w sieci