Adres Parafii: Plac Jana Pawła II 2-3 | 58-100 Świdnica | tel. 530 853 425

 

 

 OGŁOSZENIA PARAFIALNE
NA 29 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
19 października A.D. 2014

W DNIU 22.10 b.r. KANCELARIA PARAFIALNA BĘDZIE NIECZYNNA

 

1. Obchodzimy dziś 29 niedzielę zwykłą, a w naszej wspólnocie parafialnej od wczorajszego wieczoru trwa nawiedzenie jej przez Figurę Matki Bożej Fatimskiej. O godz. 17.00 Nieszpory, a następnie nabożeństwo różańcowe. O godz. 21.00 Fatimski Apel Maryjny. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna także obchodzony w Kościele w Polsce Tydzień Misyjny. Z tej racji w najbliższy czwartek o 17.30 zostanie odprawione nabożeństwo różańcowe w intencji misji.

 

2. W nadchodzącym tygodniu, w kalendarzu liturgicznym, wspominamy: w poniedziałek św. Jana Kantego (prezb.), we wtorek bł. Jakuba Strzemię (bpa), w środę wspomnienie św. Jana Pawła II (pap.) patrona naszego miasta. Szczegółowe plany pobytu figury MB Fatimskiej w naszej parafii zostały wyłożone w kościele. W ramach peregrynacji w poniedziałek (20.10) dodatkowa Msza św. dla młodzieży o godz. 16.00, o godz. 18.00 Msza św. z udziałem grup duszpasterskich, a o godz. 19.00 Akademia Maryjna przygotowana przez dzieci i młodzież parafii. Dzień zakończy Fatimski Apel Maryjny. We wtorek (21.10) o godz. 9.00 Msza św. dla ludzi starszych, samotnych i chorych. O godz. 16.00 dodatkowa Msza św. dla dzieci z aktem ofiarowania ich Niepokalanemu Sercu Maryi. O godz. 18.00 Msza św. z indywidualnym błogosławieństwem rodzin. O godz. 19.00 Wieczór Maryjny a o 21.00 Fatimski Apel Maryjny. W środę (22.10) o godz. 9.00 Msza św. z indywidualnym poświęceniem Niepokalanemu Sercu Maryi, szczególnie dla matek z małymi dziećmi i oczekujących potomstwa. O godz. 15.00 Msza św. na pożegnanie nawiedzenia pod przewodnictwem Księży Biskupów, akt oddania parafii Matce Bożej Fatimskiej i procesja do parafii Miłosierdzia Bożego. Na tę procesję oraz na poprzedzającą ją Mszę św. prosimy o przyniesienie świec, a także prosimy o udekorowanie okien na trasie procesji. Prosimy także o przynoszenie świec na codzienne Apele Fatimskie o 21.00. Zachęcamy także do wpisywania próśb i podziękowań do Matki Bożej w specjalnej księdze, która została wyłożona przed pierwszą ławką po prawej stronie nawy głównej katedry.

 

 

 

3. W przyszłą niedzielę 26.10 odbędzie się spotkanie dla rodziców i dzieci przygotowujących się do I komunii św. z grupy I uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 z klas 2a, 2c, 3c. O godz. 11.30 wspólna Msza św., po Mszy spotkanie formacyjne w salce katechetycznej.

 

 

 

4. Z racji ogłoszonej uprzednio Akademii Maryjnej, która odbędzie się w poniedziałek, 20.10 o godz. 19.00, która będzie wieczorem pieśni, poezji i prozy o tematyce maryjnej, odwołana zostaje planowana wcześniej katecheza dla uczniów klas drugich z Gimnazjum Nr 2. Gimnazjalistów z tej szkoły zapraszamy do udziału we wspomnianym montażu słowno-muzycznym.

 

 

 

5. W ramach nawiedzenia Figury MB Fatimskiej w naszej parafii okazja do spowiedzi św. we wtorek w godz. 9.00 – 12.00 oraz po południu 16.00 – 18.00.

 

 

 

6. Informujemy, że Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” będzie prowadzić w dniu 19.10 (czyli dziś) zbiórkę przed kościołami świdnickich parafii. Celem tegorocznej zbiórki jest pozyskanie środków finansowych na budowę oddziału stacjonarnego hospicjum przy ul. Leśnej w Świdnicy, rozpoczętą 1 września br. Kwestujący będą posiadać odpowiednie identyfikatory.

 

W godz. 10-14 na świdnickim Rynku organizatorzy przedstawią animację dla dzieci a rodzice będą mogli nieodpłatnie zbadać poziom cukru we krwi.

 

 

 

7. W dzisiejszą niedzielę, 19.10, o godz. 18.00 w świdnickim Kościele Pokoju, odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne w intencji pokoju na świecie. Do wspólnej modlitwy serdecznie zachęcamy.

 

8. W środę 22.10,  we wspomnienie liturgiczne św. Jana  Pawła II, Patrona Świdnicy, odbędzie się III Miejska Procesja Różańcowa. Procesja z udziałem wiernych ze wszystkich świdnickich parafii wyruszy z sprzed katedry ok. godz. 16.15, po zakończeniu Mszy św. na zakończenie peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej w katedrze. Odmawiając różaniec procesja, podczas której będzie niesiona figura Matki Bożej Fatimskiej, przejdzie ul. Długą, Wrocławską, Wodną, i Kopernika do parafii pw. Miłosierdzia Bożego, przy ul. Rolniczej.

 

9. Stowarzyszenie „Civitas Christiana” zaprasza do udziału w IX sesji popularno-naukowej zatytułowanej: „Człowiek w Ojczyźnie uszanowany”, która odbędzie się we czwartek 23.10 w auli WSD w Świdnicy. O godz. 9.00 w kaplicy seminaryjnej uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem J. E. ks. bp Ignacego Deca w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. W ramach sesji dyskusja panelowa na temat, czy po 25 latach odzyskania wolności człowiek jest w Naszej Ojczyźnie uszanowany, z udziałem ks. bpa Adama Bałabucha, ks. dra Grzegorza Sokołowskiego, Kazimierza Kimso, Kazimierza M. Ujazdowskiego, Janusza Dobrosza, Tomasza Nakielskiego i Marii Wilczyńskiej.

 

10. Także we czwartek (23.10) w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju odbędzie się sympozjum organizowane przez wałbrzyski Instytut Jana Pawła II zatytułowane: „Jan Paweł II, droga do wolności, droga do świętości”. W programie m. in. wykład o. Jacka Salija OP i koncert Antoniny Krzysztoń.

 

11. Przez cały październik odbywa się nabór kandydatów na ministrantów. Zbiórki odbywają się we czwartki o godz. 17.00 na placu przed katedrą.

 

12. 25 października (sobota) Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej organizuje wyjazd na Pielgrzymkę do sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej do Trzebnicy. Orientacyjny koszt wynosi 40 zł. Zapisy w zakrystii po Mszach św. Wyjazd o godz. 8.00 z placu przed katedrą.

 

13.  W kościele zostały wyłożone kartki wypominkowe, które z wypisanymi imionami naszych bliskich zmarłych można wrzucać do wystawionej skarbony. Prosimy także o napisanie nazwy ulicy przy której zamieszkujemy.

 

14. Dnia 25.10.2014 r. o godz. 11.00 w Galerii Świdnickiej odbędzie się akcja charytatywna na rzecz 7 letniego Kacpra Kwiatkowskiego z wadą serca. W ramach akcji wystąpią dzieci z Przedszkola nr 6 w Świdnicy, grupa taneczna z MDK/ŚOK, a także zagra zespół Ambient. Będą loterie fantowe, licytacje i zbiórka pieniędzy, wszystko na rzecz Kacpra.

 

15. Zachęcamy do pogłębiania swojej wiedzy religijnej i czytania prasy katolickiej.

 

 

Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko

 

List Biskupa Świdnickiego

zapowiadający peregrynację figury Matki Bożej Fatimskiej

w diecezji świdnickiej

 

Umiłowani Diecezjanie,

 

1. Maryja – wzorem pełnienia woli Bożej.

 

W ostatnią niedzielę września słuchamy Słowa Bożego, które przypomina nam o kryterium prawdziwej jedności z Chrystusem. Przypowieść o dwóch braciach, którą przedstawił nam Pan Jezus, wyraźnie wskazuje, że autentyczna przynależność do Niego wyraża się w konsekwentnym pełnieniu woli Bożej. Chrystus zwraca uwagę, że aby być Jego uczniem, nie wystarczą piękne słowa i dobre chęci. Potrzebna jest stanowcza decyzja poparta konkretnym czynem.

Na czele tych, którzy stają się dla nas przykładem opowiedzenia się za Bogiem i Jego wolą, znajduje się Matka Najświętsza. Jej deklaracja: „niech mi się stanie według słowa twego” wypowiedziana wNazarecie wobec niebieskiego zwiastuna Bożych zamiarów, stała się rzeczywistym początkiem ścisłej współpracy z dziełem odkupienia człowieka. Wydając na świat Zbawiciela, Niepokalana nie zakończyła swojej misji, ale wypełniając testament z Krzyża niezmiennie pełni wyjątkową rolę wobec dzieci Kościoła i całego świata. Bogurodzica Maryja staje się nam w tych dniach jeszcze bliższa, gdy wyczekujemy już nabożeństw październikowych, które będą gromadziły nas licznie na wspólnej modlitwie różańcowej.  Cieszy fakt, że różaniec dla bardzo wielu z nas jest modlitwą najdroższą. Przesuwając jego paciorki, w zamyśleniu nad tajemnicami zbawienia, powierzamy Panu Bogu za przyczyną Maryi naszą konkretną wdzięczność i prośby dotyczące nas samych, naszych rodzin, Ojczyny, Kościoła i świata.

 

2. Aktualność orędzia fatimskiego.

Tegoroczny miesiąc październik będzie dla naszej diecezji wyjątkowy. Otóż w roku trwających obchodów 10 rocznicy utworzenia naszej diecezji, w sobotę, 18 października,  przystąpimy do dzieła peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej. Przewidziane za trzy lata zakończenie peregrynacji zbiegnie się z przypadającą w 2017 r. setną rocznicą objawień fatimskich, a także trzechsetną rocznicą koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Wielka Nowenna Fatimska trwa w naszej Ojczyźnie już od 2009 r. Jest ona wyrazem pragnienia zjednoczenia wszystkich sił i wszystkich serc kochających Maryję, by pomóc współczesnemu światu poznać orędzie fatimskie i odpowiedzieć na prośby Matki Bożej w nim zawarte. W wielu parafiach od dłuższego czasu wyjątkowym zainteresowaniem cieszą się nabożeństwa fatimskie, które 13 dnia miesiąca gromadzą wielu z nas na modlitwie różańcowej i procesji światła. Odmawiając prywatnie różaniec na zakończenie każdej tajemnicy dodajemy słowa będące fatimskim dodatkiem: o Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Te praktyki stanowią wyraźne świadectwo, że pomimo upływu wielu dziesięcioleci orędzie fatimskie jest wciąż aktualne i przemawia do współczesnego człowieka.

Zauważmy, że każdy z kolejnych papieży ostatniego stulecia, pośród wszystkich zatwierdzonych przez Kościół objawień maryjnych, wyjątkową rolę przypisywał tym z 1917 r., które zostały przekazane trzem pastuszkom na portugalskiej ziemi.

Święty Jan Paweł II, tak ściśle związany z Fatimą, zwracał uwagę na to, że jej przesłanie przekazane światu za pośrednictwem trojga ubogich dzieci, wzywające do nawrócenia, do modlitwy i zadośćuczynienia za grzechy własne i wszystkich ludzi, wyrasta z Ewangelii. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię – to są przecież słowa Chrystusa wypowiedziane na początku Jego publicznej działalności. Nasz wielki Rodak, który właśnie Pani z Fatimy przypisywał swoje cudowne ocalenie po zamachu w dniu 13 maja 1981 r., nie ustawał w przypominaniu, że Jej orędzie „zaadresowane jest szczególnie do ludzi naszego stulecia naznaczonego wojnami, nienawiścią, deptaniem podstawowych praw człowieka, ogromnym cierpieniem ludzi i narodów, a wreszcie walką z Bogiem, posuniętą aż do negacji Jego istnienia. Orędzie fatimskie tchnie miłością Serca Matki, które jest zawsze otwarte dla dziecka, nieustannie mu towarzyszy, zawsze o nim myśli, nawet wtedy, gdy dziecko schodzi na bezdroża i staje się marnotrawnym synem (por. Łk 15,11-32)” (Homilia na Krzeptówkach, 1997). Wyjątkowych słów pod adresem orędzia fatimskiego nie szczędził także papież-senior Benedykt XVI, który twierdził, że obecnie „trwa cierpienie Kościoła i trwa zagrożenie człowieka, a tym samym nie ustaje szukanie odpowiedzi. Dlatego wciąż aktualna pozostaje wskazówka, którą dała nam Maryja. Także w obecnym utrapieniu, gdy siła zła w najprzeróżniejszych formach grozi zdeptaniem wiary. Także teraz koniecznie potrzebujemy tej odpowiedzi, której Matka Boża udzieliła dzieciom” (Światłość świata, 2012).

Poznając orędzie fatimskie uświadamiamy sobie, że nie możemy przyjmować go jako komunikatu na temat przyszłych losów świata, ale pragniemy odkryć przede wszystkim, że jest ono konkretnym wezwaniem i wskazaniem drogi, co należy uczynić, by świat ratować przed złem, a dusze przed piekłem. W czasie zachodzących wokół nas zmian, kiedy czujemy, że potrzebujemy odnowienia i wzmocnienia naszej wiary, gdy wielu ulega niszczycielskim podszeptom szatana, kiedy otwierają się przed nami tak rozległe horyzonty dla nowej ewangelizacji, wsłuchujemy się w głos naszej Matki, która prosi każdego z nas: Przyjdź do Mnie, „zawierz się mojemu Niepokalanemu Sercu; nie trać odwagi, nigdy Cię nie opuszczę, moje Niepokalane serce będzie Twoją ucieczką i drogą, która Cię zaprowadzi do Boga” (Fatima 1917). Matka Boża zwracała dzieciom w Fatimie uwagę, iż w modlitwie, zwłaszcza modlitwie różańcowej, a także pokucie i systematycznym udziale w życiu sakramentalnym poprzez spowiedź i Eucharystię, zawiera się siła dzieci Bożych do zwyciężania zła dobrem.

 

3. Przebieg i cele peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej.

Podobnie jak podczas diecezjalnej peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego, zakończonej pamiętnego 10 kwietnia 2010 r. w krakowskich Łagiewnikach, tak i teraz figura Matki Bożej Fatimskiej wraz z relikwiami dwojga pastuszków: błogosławionych Hiacynty i Franciszka, odwiedzi wszystkie parafie diecezji świdnickiej. Nawiedzinom tym będą towarzyszyły rekolekcje parafialne, które poprowadzą ojcowie Franciszkanie Konwentualni oraz księża Pallotyni. Ufam, że poprzez liczny i gorliwy udział w rekolekcjach, poprzez zasiew Bożego Słowa,  wejdziemy w głąb fatimskiego orędzia, by ostatecznie dojrzale i wielkodusznie na nie odpowiedzieć.

Liczę, że owocem peregrynacji będzie osobiste, rodzinne i parafialne zawierzenie się Niepokalanemu Sercu Maryi, uregulowanie parafialnej praktyki I sobót miesiąca według zaleceń Matki Bożej, zaangażowanie się wielu rodzin w Apostolstwo Rodzin Fatimskich, które podejmą zobowiązanie do wspólnej modlitwy, a także odnowienie w sobie ducha ascezy i modlitwy różańcowej.

Figura Matki Bożej przybędzie do nas bezpośrednio z sanktuarium w Fatimie. Poświęcimy ją tam w obecności kapłanów i wiernych reprezentujących całą diecezję, podczas centralnych uroczystości fatimskich. Już w sobotę, 18 października, o godz. 18.00 Matka Boża zacznie swoją pielgrzymkę po naszej diecezji od parafii katedralnej.

Mam nadzieję, że Jej przybycie do nas stanie się świętem dla całej diecezji. Dlatego już dzisiaj zapraszam delegacje ze wszystkich parafii do wspólnego powitania Matki Bożej Fatimskiej. Przybądźcie, proszę, ze swoimi duszpasterzami wszyscy, synowie i córki Maryi, którzy znacie kochające Niepokalane Serca naszej Matki. Powitajmy wspólnie naszą Matkę Maryję, w znaku Jej fatimskiej figury, prosząc Boga, by błogosławił naszemu dziełu, o którym poinformowaliśmy także Ojca św. Franciszka.

Choć figura Pani Fatimskiej dotrze do waszej wspólnoty parafialnej za jakiś czas, już dziś gorąco proszę Was o modlitwę, zwłaszcza o modlitwę różańcową, by peregrynacja przyczyniła się do wewnętrznej przemiany grzeszników, do respektowania Bożego Prawa w wymiarze indywidualnym i publicznym, do odnowienia naszego życia osobistego, rodzinnego, społecznego.

 

4. Apel o wsparcie fundacji sukni dla Matki Bożej Świdnickiej.

Korzystając z okazji, chciałbym także poinformować Was, drodzy diecezjanie, o podjętych przez nas staraniach, by w niedalekiej przyszłości dokonać w naszej katedrze koronacji obrazu Matki Bożej Świdnickiej. Wizerunek Pani Świdnickiej cieszy się czcią i kultem od stuleci. Także obecnie wielu wiernych nawiedzających katedrę, zatrzymuje się w kaplicy Matki Bożej Świdnickiej na chwilę modlitwy. Już pod koniec XVII wieku Matka Boża Świdnicka otrzymała srebrną, pozłacaną sukienkę. Obecnie nową suknię dla Matki Bożej przygotowuje p. Mariusz Drapikowski, znany artysta, który wykonał m. in. suknię dla Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze. W związku z tymi pracami zwracam się z prośbą do wszystkich, którzy chcieliby przekazać biżuterię, złoto lub srebro na nową suknię dla Matki Bożej, o kontakt z duszpasterstwem katedralnym. Mam nadzieję, że już w przyszłym roku Ojciec św. Franciszek będzie mógł poświęcić wykonaną suknię dla naszej Świdnickiej Pani.

 

5. Zakończenie

Drodzy diecezjanie, najbliższe trzy lata, które dzielą nas od setnej rocznicy objawień fatimskich, będą dla naszej diecezji czasem spotkania z Matką Bożą, proroczo zapowiedzianą Niewiastą, która zdepcze głowę węża, zagrażającemu naszemu zbawieniu. Modlę się o to, by każdy mieszkaniec ziemi naszej diecezji usłyszał przesłanie Matki Najświętszej, które płynie od Niej z Fatimy. Ufam, że przyjmując z otwartym sercem Jej orędzie, staniecie się świadkami wielkich dzieł, które Pan Bóg dokonuje w sercach wierzących.

Na zakończenie raz jeszcze kieruję słowa zaproszenia przybycia do Katedry na uroczystą inaugurację peregrynacji. Przyzywając wstawiennictwa Maryi, Królowej Różańca Świętego wszystkim z serca błogosławię.

 

Wasz biskup Ignacy

 


logo_duszpaster

PIELGRZYMKA

do Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej

w Trzebnicy

25 października 2014 r. (sobota)

P R O G R A M

10.00–11.00 Nabożeństwo do św. Jadwigi z ucałowaniem relikwii
- Msze trydenckie ciche sprawowane przy ołtarzach bazyliki
- możliwość przystąpienia do spowiedzi świętej

11.00–12.00 Zwiedzanie bazyliki mniejszej św. Jadwigi (z przewodnikiem)

12.00 Czas wolny. Herbata/kawa w klasztorze SS. Boromeuszek i możliwość zwiedzenia muzeum klasztornego (z przewodnikiem)

13.30 Pontyfikalna Msza Święta trydencka celebrowana przez J. E. Księdza Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego

15.15–16.15 Ciepły posiłek dla zgłoszonych pielgrzymów w klasztorze SS. Boromeuszek i zakończenie pielgrzymki

Koszt: 40 zł.

Zapisy w zakrystii katedralnej po Mszach św. 


ZAPOWIEDZI PRZEŚLUBNE

 

L.p.   Adres Daty wygłoszenia zapowiedzi
1.          

 

Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodzie w zawarciu małżeństwa sakramentalnego przez wyżej wymienione osoby, jest zobowiązany w sumieniu powiadomić katedralną kancelarię parafialną.      

 

STAŁY KONFESJONAŁ - DYŻURY SPOWIEDNIKÓW

Poniedziałek
10.00–12.00 – o. paulin
16.00–17.00 – ks. R. Tomaszczuk
17.00–18.00 – duszpasterz katedralny
------------------------------------------------------------------------------
Wtorek
10.00–12.00 – ks. W. Terpiłowski / ks. L. Sienkiewicz
16.00–17.00 – ks. K. Krzak
17.00–18.00 – duszpasterz katedralny
------------------------------------------------------------------------------
Środa
10.00–12.00 – o. franciszkanin / o. redemptorysta /
ks. K. Iwaniszyn / ks. M. Rakoczy
16.00–17.00 – ks. K. Adamski
17.00 – 18.00 – ks. J. Bagiński
------------------------------------------------------------------------------
Czwartek
10.00–12.00 – ks. pallotyn
16.00–17.00 – ks. R. Kisiel
17.00–18.00 – ks. K. Ora
------------------------------------------------------------------------------
Piątek
10.00–12.00 – o. paulin
16.00–17.00 – przełożony WSD Świdnica
17.00–18.00 – ks. Z. Chromy
------------------------------------------------------------------------------
Sobota
10.00–12.00 – o. sercanin / ks. jezuita / o. misjonarz Świętej Rodziny
------------------------------------------------------------------------------
Spowiedź również podczas wszystkich Mszy św.

 

 
 • Msze święte w niedziele

  7.00, 8.30, 10.00,
  11.30, 13.00, 18.00

  Msze święte w tygodniu

  6:30, 9:00, 12:00, 18:00

  Msza św. w Kaplicy
  Matki Bożej Świdnickiej

  Sobota godz. 6.30

  Czwartek godz. 16.00 (trydencka)

WYSZUKIWARKA

Copyright © Parafia śśw. Stanisława i Wacława w Świdnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.