gimnazjum

radiorodzina

baner_przewod

 

  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
NA ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

14 września A.D. 2014

 

1. Dziś przeżywamy święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Adoracja Najświętszego Sakramentu popołudniu od godz. 15.00 (koronka do Bożego Miłosierdzia), o godz. 17.00 nieszpory zakończone błogosławieństwem eucharystycznym. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna IV Tydzień Wychowania, który przebiega pod hasłem „Prawda fundamentem wychowania". Zachęcamy do modlitwy w intencji dzieci, młodzieży i wychowawców.

2. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym: w poniedziałek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, we wtorek wspomnienie śśw. Korneliusza i Cypriana, w czwartek święto św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży, w piątek wspomnienie bł. Gerharda Hirschfeldera, w sobotę wspomnienie św. Jana Chryzostoma.

3. Dziś po każdej Mszy św. w kaplicy Serca Pana Jezusa obok zakrystii odbywają się zapisy uczniów klas pierwszych gimnazjalnych oraz starszej młodzieży na 3-letnie przygotowanie do bierzmowania.

4. W czwartek o godz. 17.00 zapraszamy chłopców, którzy chcą zostać ministrantami. Spotkanie rozpocznie się na placu przed katedrą.

5. W piątek, 19 września o godz. 17.00 w sali katechetycznej odbędzie się spotkanie formacyjne Żywego Różańca, a o godz. 18.00 Msza św. w intencji zamówionej przez tę wspólnotę. Na spotkanie zapraszamy również osoby pragnące wstąpić do tego modlitewnego stowarzyszenia i mieć udział w przywilejach różańcowych, szczególnie zachęcamy mężczyzn, dla których została utworzona nowa róża pod patronatem św. Józefa.

6. W poniedziałek oraz w sobotę o godz. 19.00 ks. Jacek zaprasza osoby chętne do śpiewu w chórze katedralnym na przesłuchanie do sali katechetycznej. Próba ogólna chóru odbędzie się w piątek o godz. 18.00, natomiast próby w głosach w poniedziałek o godz. 17.30 i we wtorek o 18.30 w sali katechetycznej.

7. W niedzielę za tydzień z okazji Dnia Sybiraka Msza św. o godz. 10.00 będzie sprawowana pod przewodnictwem Biskupa Świdnickiego. Natomiast Msza św. o godz. 13.00 zostanie odprawiona w języku łacińskim. W zakrystii są jeszcze do nabycia mszaliki łacińsko-polskie w podręcznym formacie. Za tydzień odbędzie się również zbiórka na katolickie Radio „Rodzina".

8. Parafia katedralna organizuje wyjazd na diecezjalne spotkanie młodzieży w Wambierzycach w sobotę 20 września. Zapisy po Mszach św. w zakrystii oraz u katechetów w szkołach naszej parafii.

9. Koło Radia Maryja organizuje dnia 20 września pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu Starym koło Konina oraz do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Orientacyjny koszt wynosi 50 zł. Zapisy w zakrystii po koronce do Bożego Miłosierdzia oraz Mszy św. wieczornej lub pod nr tel. 74 668 13 12.

10. Trwa nabór na pierwszy rok zaocznych studiów teologicznych dla osób świeckich w Świdnicy. Chętni mogą zgłaszać się do 7 października. Zajęcia odbywają się w soboty w gmachu Seminarium. Opłata za semestr wynosi 850 zł. Szczegóły na ulotkach dostępnych w zakrystii.

11. Organizatorzy IV Ogólnopolskiego Kongresu Małżeństw proszą o przyjęcie do swoich domów par goszczących w Świdnicy od 3 do 5 października. Uczestnicy spotkania potrzebują dwóch noclegów, dwa śniadania i niedzielny obiad. Szczegóły na karcie zgłoszenia dostępnej w zakrystii.

12. Zachęcamy do pogłębiania swojej wiedzy religijnej i czytania prasy katolickiej.OŚWIADCZENIE KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO

W związku z materiałami prasowymi, dotyczącymi zapisywania uczniów na zajęcia z religii/etyki w szkołach, Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że:
1. W publicznych przedszkolach i szkołach organizuje się naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych), a dla uczniów pełnoletnich – na życzenie samych uczniów. Życzenie to jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym.
2. Wszyscy katolicy uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa się nauczanie religii, zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w tych zajęciach. Rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, mają obowiązek zapisać swe dzieci na lekcje religii. Zasada ta wynika ze zrozumiałego faktu, iż człowiek wierzący ma nie tylko prawo, ale i obowiązek pogłębiać swoją wiarę, temu pogłębianiu służą szkolne lekcje religii. Warto przypomnieć, że zarówno podczas zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego, jak i sakramentu chrztu dziecka, rodzice zobowiązują się do tego, by po katolicku, w wierze wychować potomstwo. Elementem tego wychowania jest zarówno udział dziecka w szkolnym nauczaniu religii, jak i parafialnej katechezie.
3. Dnia 28 sierpnia 2013 r. Komisja Wychowania przypomniała, że „przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych: Pierwszej Komunii św., sakramentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania odbywa się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji religii w szkole.
Wynika z tego jednoznacznie, że uczestnictwo w zajęciach z etyki nie spełnia w żadnym zakresie wymogu przygotowania do wyżej wymienionych sakramentów św. i nie może być respektowane przy podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody, co do ich przyjęcia".

Ks. dr Marek Korgul
Sekretarz Komisji Wychowania Katolickiego KEP

Warszawa, dnia 11 września 2014 r.

 


Pielgrzymka młodzieży diecezji świdnickiej

„Niech mi się stanie według Słowa Twego…”

Wambierzyce, 20.09 2014 r. (sobota)

 

 

PROGRAM

12.00 -13.30 – przebywanie grup młodzieżowych z opiekunami – rejestracja

14.00 – Eucharystia – JE ks. bp Adam Bałabuch (bazylika/plac koronacyjny – w zależności od pogody)

15.30-16.30 – obiad

16.45 – konferencja – p. Andrzej Wronka „Słowo Boże czy moje – w moim codziennym życiu…”

17.45 – koncert zespołu „POROZUMIENIE”

19.00 – spektakl „Teatr A” z Gliwic

20.15 – iluminacja bazyliki i zakończenie pielgrzymki

Zapisy na wyjazd w zakrystii oraz u katechetów uczących w szkołach na terenie Parafii katedralnej. 

List Pasterski Episkopatu Polski z okazji IV Tygodnia Wychowania

14-20 września 2014 roku

WYCHOWYWAĆ DO PRAWDYUmiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia,

Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Wychowawcy,

Droga Młodzieży, Kochane Dzieci!

Kilka dni temu w polskich szkołach zabrzmiał dzwonek, zwiastujący początek nowego roku szkolnego i katechetycznego. W ten sposób otworzył się przed nami nowy czas, w którym nie tylko będziemy mogli zdobywać wiedzę o świecie, o sobie i o Panu Bogu, ale także przeżywać radość poznawania Ewangelii i głoszenia jej innym ludziom. Do takiej właśnie radości, płynącej z Ewangelii, zachęca nas Ojciec Święty Franciszek w adhortacji Evangelii gaudium. Podobnie, jak w latach poprzednich, w tym miesiącu będziemy przeżywać Tydzień Wychowania. Jego czwarta edycja odbędzie się w dniach 14-20 września i zostanie poświęcona roli prawdy w odpowiedzialnym wychowaniu. Będziemy także podkreślali rolę prawdy w życiu społecznym, narodowym i państwowym jako niezbędnego warunku rozwoju naszej Ojczyzny.

1. Potrzeba uznania obiektywnej prawdy

Pan Bóg na kartach Biblii przypomina nam rolę prawdy i miłości w życiu człowieka. Źródłem tej troski jest miłość Stwórcy do stworzenia, poddawanego ciągłej pokusie ulegania kłamstwu, którego ojcem jest „władca tego świata" (J 12,31). Prorok Ezechiel w dzisiejszym czytaniu mówi o odpowiedzialności „stróża domu Izraela" (Ez 33,7) – odpowiedzialności wyrażającej się w wiernym przekazie słowa, pochodzącego z ust Bożych. Znamiennym listem Boga do człowieka jest Dekalog – dziesięć przykazań napisanych palcem Bożym na kamiennych tablicach (por. Wj 31,18). Troska o ich zachowanie włącza się w szczególne zadanie chrześcijanina, który jest nieustannie wzywany do życia w duchu prawdy i miłości. Współczesny świat próbuje narzucić ludziom przekonanie, że nie ma żadnej obiektywnej prawdy, a każdy człowiek rozumie i stosuje ją na swój własny, indywidualny sposób. Co więcej, na człowieka głoszącego istnienie obiektywnej prawdy, według której pragnie on żyć, patrzy się z podejrzliwością, a nawet z lekceważeniem. W takiej sytuacji przestają obowiązywać wszelkie stałe wartości. Przyjmuje się wtedy, że nie ma żadnych niepodważalnych punktów odniesienia, a zatem wszystko jest niestałe i zmienne. Wobec coraz częstszych prób narzucania tego rodzaju przekonań, Kościół przestrzega przed swego rodzaju „dyktaturą relatywizmu". Należałoby w tym miejscu przywołać słowa św. Jana Pawła II, który stanowczo przypominał: „W sytuacji, w której nie istnieje żadna ostateczna prawda będąca przewodnikiem dla działalności politycznej i nadająca jej kierunek, łatwo o instrumentalizację idei i przekonań dla celów, jakie stawia sobie władza. Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm" (Centesimus annus, n. 46).

Warto w związku z tym postawić pytanie: na czym polega wychowanie do prawdy? Polega ono na tym, aby na wszystkich etapach procesu wychowawczego – dokonującego się w domach, w przedszkolach i szkołach – rodzice, nauczyciele i wychowawcy ukazywali wartość odkrywania ostatecznej prawdy o świecie, o człowieku i o Bogu. Ważne jest przy tym, aby pokazywali oni, jak do tej prawdy dążyć i w jaki sposób kierować się nią w codziennym życiu. W ten sposób dzieci i młodzież znajdą się w szkole prawdy i będą wychowywani przez prawdę. Tylko wtedy będziemy mogli z ufnością patrzeć w przyszłość, mając pewność, że dzięki temu ukształtuje się społeczeństwo, w którym ludzie będą kierowali się wewnętrzną uczciwością, prawością i rzetelnością.

2. W szkole Chrystusa – Najwyższej Prawdy

Pełną prawdę o Bogu i o człowieku przekazuje Jezus Chrystus, który mówi o sobie: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem" (J 14,6a). Zbawiciel jest zatem Najwyższym Wychowawcą w szkole Prawdy. On sam bowiem jest Prawdą. To On posiada wyraźnie określony plan wychowawczy, wyrażający się w słowach: „Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie" (J 14,6b). Tym samym wskazuje na cel, do którego pragnie zaprowadzić wszystkich wierzących w Niego. Jest nim dom Ojca. Nie ma bowiem dla człowieka nic ważniejszego niż jego własne zbawienie. Ono jest najwyższą wartością. Wobec grzechu i kłamstwa Chrystus wzywa nas dziś do braterskiego upomnienia i zgodnej modlitwy (por. Mt 18,15.19). Chrześcijanin pragnący żyć w prawdzie, jest powołany do ciągłej, twórczej przemiany siebie i szukania duchowej siły we wspólnej modlitwie, w której Zbawiciel jest szczególnie obecny. Chrystus, który jest Prawdą, jest przecież także Życiem, daje życie i wzywa do dążenia ku pełni życia. Święty Paweł w Liście do Rzymian, którego fragment słyszeliśmy w dzisiejszym drugim czytaniu, nawołuje do miłości bliźniego, wyrażającej się w przestrzeganiu przykazań (Rz 13,8-10). To w nich zawarta jest wola Boga – doskonały porządek Boży wobec świata stworzonego. Rozpoznawanie jej to nic innego jak poszukiwanie prawdy. Tylko życie w prawdzie pozwala właściwie osądzić stan swojego ducha, a zarazem zdobyć się na wysiłek wewnętrznej przemiany. Będzie ona możliwa, jeśli w szkole Chrystusa-Prawdy będziemy Go uważnie słuchać, głębiej poznawać i pozwalać, aby nas prowadził ku pełnej prawdzie o Bogu i o nas samych. Dzieje się to między innymi podczas szkolnej i parafialnej katechezy.

3. Konieczność wychowania do prawdy

Najważniejszą konsekwencją życia w prawdzie, którą ukazuje nam Pan Jezus, jest dążenie do podporządkowywania jej swojego życia. Jak wielokrotnie nauczał św. Jan Paweł II, nie ma wolności bez prawdy. Autentyczna wolność polega bowiem na życiu w świecie prawdziwych wartości i na świadczeniu o nich. Z pewnością nie jest to łatwe! Niejednokrotnie wymaga braterskiego napomnienia i próby „sprowadzenia występnego z jego drogi" jak poucza dziś prorok Ezechiel (por. Ez 33,8b). Głosząc obiektywną prawdę, musimy mieć świadomość tego, że niekiedy trzeba będzie dla niej cierpieć. Jest to droga, którą kroczyli prorocy Starego Testamentu. Jest to droga, którą w najwyższym stopniu przemierzył sam Pan Jezus. Jest to droga, którą także my powinniśmy podążać. Dla człowieka wierzącego nie ma bowiem innej drogi niż ta, którą szedł nasz Pan, Jezus Chrystus.

Przed wychowawcami: rodzicami, nauczycielami, katechetami i duszpasterzami stoi zatem zadanie stawiania wymagań – najpierw sobie, a następnie własnym dzieciom oraz powierzonym im uczniom i wychowankom. Dlatego zwracamy się do Was z gorącym apelem: Nie bójcie się prawdy! Dążcie do niej z odwagą i zapałem! Uczcie jej innych! Wychowujcie do niej wszystkich, których Wam Pan Bóg powierzył! Nie dajcie się zwieść namiastkami prawdy czy półprawdami! Brońcie się przed manipulacją ze strony tych, którzy są niechętni Chrystusowi i Jego Kościołowi. Nie oni mają być dla Was wzorami i autorytetami, ale Jezus Chrystus – nasz Pan i Zbawiciel, który oddał swoje życie za prawdę i sam o sobie mówi, że jest „drogą i prawdą, i życiem". Zdobywajcie umiejętność stawania w prawdzie o sobie poprzez częsty i rzetelny rachunek sumienia oraz przez regularne przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania! Tylko wtedy poznacie autentyczną radość, wynikającą z doświadczania słów Pana Jezusa: „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli" (J 8,32).

Na tę drogę przebywania w szkole Chrystusa-Prawdy i wychowywania innych w prawdzie wszystkim Wam z serca błogosławimy

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
obecni na 365. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie
w dniu 10 czerwca 2014 r.

 

 
 
  ZAPOWIEDZI PRZEŚLUBNE

 

L.p. Adres Daty wygłoszenia zapowiedzi
1. Krzysztof BARAN,
stanu wolnego

Kamila KAMIŃSKA,
stanu wolnego 
Świdnica, ul. Wodna

Boguszów Gorce, ul. Szkolna
31.08 7.09 14.09

 

Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodzie w zawarciu małżeństwa sakramentalnego przez wyżej wymienione osoby, jest zobowiązany w sumieniu powiadomić katedralną kancelarię parafialną.      

 

STAŁY KONFESJONAŁ - DYŻURY SPOWIEDNIKÓW

Poniedziałek
10.00–12.00 – o. paulin
16.00–17.00 – ks. R. Tomaszczuk
17.00–18.00 – duszpasterz katedralny
------------------------------------------------------------------------------
Wtorek
10.00–12.00 – ks. W. Terpiłowski / ks. L. Sienkiewicz
16.00–17.00 – ks. K. Krzak
17.00–18.00 – duszpasterz katedralny
------------------------------------------------------------------------------
Środa
10.00–12.00 – o. franciszkanin / o. redemptorysta /
ks. K. Iwaniszyn / ks. M. Rakoczy
16.00–17.00 – ks. K. Adamski
17.00 – 18.00 – ks. J. Bagiński
------------------------------------------------------------------------------
Czwartek
10.00–12.00 – ks. pallotyn
16.00–17.00 – ks. R. Kisiel
17.00–18.00 – ks. K. Ora
------------------------------------------------------------------------------
Piątek
10.00–12.00 – o. paulin
16.00–17.00 – przełożony WSD Świdnica
17.00–18.00 – ks. Z. Chromy
------------------------------------------------------------------------------
Sobota
10.00–12.00 – o. sercanin / ks. jezuita / o. misjonarz Świętej Rodziny
------------------------------------------------------------------------------
Spowiedź również podczas wszystkich Mszy św.


 
tylem_baner
 
 
baner_pismo  
                     

 


 

SŁOWO BOŻE

"Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem."
J 14,1-3

Msze święte w niedziele

7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00
Msze święte w tygodniu
6:30, 9:00, 12:00, 18:00

Msza św. w Kaplicy MB Świdnickiej
Sobota godz. 6.30
Czwartek godz. 16.00 (trydencka)

Msza święta w rycie trydenckim
Ostatnia niedziela miesiąca 11:00
Kościół św. Krzyża 
ul. Westerplatte

Msza św. w języku łacińskim
3 Niedziela miesiąca godz. 13.00
Poniedziałek godz. 6.30

-------

Nabożeństwo do św. Józefa
Wtorek godz. 18.00
Nabożeństwo do św. Stanisława
Każdy 8 dzień miesiąca 17.50
Nabożeństwo do św. Wacława
Każdy 28 dzień miesiąca 17.50
-------
Godzinki o Naj. Maryi Pannie
Niedziela 6.30
Nieszpory
Niedziela i uroczystości nakazane 17.00
Nabożeństwa okresowe
(różańcowe, wypominkowe, majowe, czerwcowe)

17:30
Koronka do Miłosierdzia Bożego 
codziennie 15:00
-------
POGODA w ŚWIDNICY
-------
Kalendarium biskupa
Bp. Ignacy DEC
Bp. Adam BAŁABUCH

-------
Spowiedź święta jest możliwa w czasie każdej Mszy świętej
W I piątek miesiąca dodatkowa spowiedź od 17:00
Osoby niedosłyszące zapraszamy
na spowiedź w zakrystii


STAŁY KONFESJONAŁ
(podczas wakacji nieczynny)
Poniedziałek-Piątek
10-12 oraz 16-18
Sobota
10-12
-------
W godzinach 
12:30-14:30
Katedra jest zamknięta
-------

Kancelaria parafialna
poniedziałek, środa, piątek
16:00 - 18:00
pierwszy piątek miesiąca
16.00-17.00
-------

ROK WIARY 

Do obejrzenia:
Prezentacja zdjęć
Katedra świdnicka
Dlaczego krzyż na środku?
KATEDRA FOTO 360
KATEDRA Z LOTU PTAKA!! 

MSZA TRYDENCKA 02.11.2012

Do posłuchania:
Biblia AUDIO

LEKTURY NA ROK WIARY:

WYSZUKIWARKA