baner_alejki
Adres Parafii:
Plac Jana Pawła II 2-3
58-100 Świdnica | tel. 530 853 425
Get Adobe Flash player

 

Ogłoszenia parafialne

XXVI Niedziela w ciągu roku (25.09.2016)

1. DZISIAJ:
• Po wszystkich Mszach św. kwesta na rzecz Archidiecezjalnego Radia RODZINA.
• O godz. 19.00 w ramach WIECZORÓW ŚWIDNICKICH koncert Pieśni Nabożnych w wykonaniu Janusza Prusinowskiego – skrzypka, lirnika, harmonisty, inicjatora odrodzenia muzyki wiejskiej w Polsce, twórcy programu edukacyjnego Janko Muzykant. Wstęp wolny.
• Nieszpory o godz. 17.00.

2. We wtorek, 27 września, wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prezbitera

3. W środę, 28 września – UROCZYSTOŚĆ ŚW. WACŁAWA, II Patrona Katedry Świdnickiej.
• Nawiedzając świątynię i odmawiając modlitwy Ojcze nasz i Wierzę możemy zyskać ODPUST ZUPEŁNY pod zwykłymi warunkami.
• Wieczornej Mszę św. przewodniczył będzie ks. dr Radosław Kisiel.
• Kancelaria nieczynna.
• O godz. 19.00 w salce katechetycznej konferencja dla Kandydatów do bierzmowania z klas trzecich gimnazjum. Obecność obowiązkowa.

4. W czwartek, 29 września – liturgiczne święto ku czci Św. Archaniołów – Michała, Gabriela i Rafała.

5. W piątek, 30 września – wspomnienie św. Hieronima, prezbitera, doktora Kościoła

6. W sobotę, 1 października – wspomnienie św. Teresy z Lisieux,
• O godz. 8.30 RÓŻANIEC w kaplicy Madonny Świdnickiej.
• ODWIEDZINY CHORYCH W GODZINACH DOPOŁUDNIOWYCH.
( oprócz ks. Juliana )
• Wieczorne nabożeństwo różańcowe, ze względu na Msze ślubne  WYJĄTKOWO po Mszy św. wieczornej.

7. W przyszła niedzielę:
• po Mszy św. z udziałem dzieci (godz.11.30) POŚWIĘCENIE RÓŻAŃCÓW dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych przygotowujących się w tym roku szkolnym do Pierwszej Spowiedzi i Komunii św. Do wspólnej modlitwy zachęcamy także Rodziców dzieci.

8. Nabożeństwa różańcowe dla dorosłych w dni powszednie o godz. 17.30. Różaniec dla Dzieci w poniedziałki, środy i piątki o godz. 16.30.

9. W sobotę, 8 października pieszo-autokarowa pielgrzymka do Barda Śl. (epilog 13 Pieszej Pielgrzymki Świdnickiej). Bliższe informacje i zapisy u ks. Krzysztofa.

10. W gmachu Seminarium duchownego trwa nabór na pierwszy rok zaocznych studiów teologicznych dla osób świeckich w Świdnicy. Bliższe informacje u duszpasterzy i w punkcie rekrutacyjnym przy ul. Wojska Polskiego 2.

11. Szpital LATAWIEC informuje o bezpłatnych badaniach kolonoskopowych (Pacjenci w wieku od 50 do 65 roku życia). Szczegóły w Sekretariacie GASTROLOGII.

12. Wydział Duszpasterski naszej Kurii organizuje w najbliższa środę, 28 września o godz. 19.30  SPOTKANIE DYSKUSYJNO-MODLITEWNE w budynku Diecezjalnej Poradni Rodzinnej przy ul. Budowlanej 6. Zainteresowanych dorosłych odsyłamy do ks. Krzysztofa Ory. Podczas spotkania poruszone zostaną bieżące zagadnienia kościelno-społeczne.

13. Zapraszamy do lektury rozprowadzanych przy drzwiach kościoła tygodników katolickich.

 

 

ODPUSTY W ROKU MIŁOSIERDZIA

W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia (do 20 listopada 2016 roku) istnieje dodatkowa możliwość zyskiwania odpustu zupełnego. Można go uzyskać raz dziennie, zarówno dla siebie, jak i dla zmarłych, spełniając w łączności z dziełem obdarzonym odpustem zwykłe warunki, to jest:

1. przystąpienie do sakramentu pokuty (trwanie w stanie łaski uświęcającej);
2. przyjęcie Komunii św.; 

3. modlitwa według intencji Ojca Świętego; 

4. wykluczenie przywiązania do wszelkiego grzechu nawet lekkiego.

II. Następujące dzieła zostały obdarzone odpustem:

1. Wszyscy wierni mogą zyskać odpust zupełny odbywając, na znak głębokiego pragnienia prawdziwego nawrócenia, krótką pielgrzymkę do Drzwi Świętych – Bramy Miłosierdzia otwartych w bazylikach papieskich w Rzymie, w każdej katedrze oraz kościołach wyznaczonych przez Biskupa Diecezjalnego i odmawiając wyznanie wiary.

2.  Osoby, które z różnych powodów nie będą mogły udać się do Bramy Miłosierdzia, zwłaszcza chorzy, starsi i samotni mogą zyskać odpust zupełny poprzez przyjęcie Komunii św. lub uczestniczenie we Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu.

3. Każdy wierny, który sam wykona jeden lub kilka uczynków miłosierdzia co do ciała i duszy także może zyskać odpust zupełny, spełniając równocześnie zwykłe warunki uzyskania odpustu.


Godziny otwarcia:

dni powszednie: 6.00-12.30 i 14.30-18.30

niedziele i uroczystości: 6.30-19.00

 

www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/pl.html

 

 http://chrzest966.pl/

 


 

Świdnica, dnia 24 listopada 2015 r.

L.dz. 1458/2015 

D E K R E T

dotyczący odpustów w Roku Świętym Miłosierdzia

na terenie Diecezji Świdnickiej

 

Misją Kościoła jest głoszenie miłosierdzia Boga, bijącego serca Ewangelii, aby w ten sposób dotrzeć do serca i umysłu każdego człowieka. Oblubienica Chrystusa przyswaja sobie postawę Syna Bożego, który wszystkim wychodzi naprzeciw, nie pomijając nikogo. W naszych czasach, w których Kościół jest zaangażowany w nową ewangelizację, temat miłosierdzia musi być na nowo przedstawiany z nowym entuzjazmem i poprzez odnowioną działalność duszpasterską. Ma to kluczowe znaczenie dla Kościoła oraz dla wiarygodności jego przesłania, aby on sam żył i świadczył o nim miłosierdziem. Język Kościoła i jego gesty muszą przekazywać miłosierdzie, aby przeniknąć do serca ludzi i natchnąć ich do odnalezienia drogi powrotu do Ojca” – pisze Ojciec Święty Franciszek w bulii Misericordiae Vultus, z dnia 11 kwietnia 2015 r., ogłaszając Rok Święty Miłosierdzia (MV 12).

Rok Święty rozpocznie się 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, kiedy to Biskup Rzymu otworzy uroczyście Drzwi Święte Bazyliki Świętego Piotra, które staną się w tym szczególnym Roku Łaski Bramą Miłosierdzia. Wolą Ojca Świętego jest, aby również „w każdym Kościele lokalnym, w katedrze, która jest kościołem-matką dla wszystkich wiernych, bądź też w konkatedrach lub w innych kościołach o szczególnym znaczeniu, została otworzona na cały rok taka sama Brama Miłosierdzia” (MV 3).

Odpowiadając na prośbę Ojca Świętego Franciszka, w III Niedzielę Adwentu (13. XII. 2015 r.) rozpoczniemy obchody Roku Miłosierdzia w Katedrze świdnickiej oraz wszystkich kościołach parafialnych na terenie całej Diecezji, będzie to „widzialny znak komunii całego Kościoła” (MV 3).

Szczególnym znakiem Roku Miłosierdzia będą Drzwi Święte, w wyznaczonych kościołach diecezji, które mają się stać „Bramą Miłosierdzia”. Wierni, którzy nawiedzą te świątynie będą mogli uzyskać łaskę odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), aby w pełni mogli żyć odpustem Roku Świętego, czyli owocnie „przybliżać się do miłosierdzia Ojca, mając pewność, że Jego przebaczenie rozciąga się na całe życie wierzącego człowieka” (MV 22).

W związku z powyższymi postanowieniami niniejszym dekretem zarządzam i postanawiam, aby następujące świątynie Diecezji Świdnickiej, były Kościołami jubileuszowymi:

1.     Katedra pw. św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy

2.     Bazylika pw. Nawiedzenia NMP w Bardo Śl.

3.     Bazylika pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu

4.     Bazylika pw. Nawiedzenia NMP w Wambierzycach

5.     Kolegiata NMP Bolesnej i św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu

6.     Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego w Wałbrzychu

7.     Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Starym Wielisławiu

8.     Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Bielawie

9.     Kościół parafialny pw. św. Jadwigi w Bolkowie

10.Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej

11.Kościół parafialny pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie

12.Kościół parafialny pw. Matki Bożej Różańcowej w Kłodzku

13.Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja w Kudowie Zdrój

14.Kościół parafialny pw. Miłosierdzia Bożego w Kudowie Zdrój

15.Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP w Lądku Zdroju

16.Kościół parafialny pw. św. Mikołaja w Nowej Rudzie

17.Kościół parafialny pw. Chrystusa Króla w Polanicy Zdrój

18.Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Polanicy Zdrój

19.Kościół parafialny pw. św. Anny w Ząbkowicach Śląskich

Na dobre przeżycie Świętego Roku Miłosierdzia, wszystkim, którzy pragną uzyskać dar odpustów, z serca błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.       

 

                             + Ignacy DEC
BISKUP ŚWIDNICKI

   Ks. Stanisław Chomiak
        Kanclerz Kurii