Zwiedzanie

Zwiedzanie indywidualne

Zwiedzanie katedry możliwe się od poniedziałku do soboty, od 10:00 do 17:45

Prosimy o uszanowanie miejsca oraz nie przeszkadzanie innym osobom w modlitwie. 

Zwiedzanie grupowe

Zwiedzanie grupowe oraz inne godziny należy uzgadniać z przewodnikiem katedralnym.

Kontakt z przewodnikiem:

p. Mariusz Barcicki
e-mail: mariusz_barcicki@o2.pl
tel: 720 101 606

Regulamin zwiedzania

W czasie Mszy św. i nabożeństw zwiedzanie jest niemożliwe.

Parafia katedralna zastrzega sobie prawo odwołania zwiedzania przez zgłoszoną grupę.

W godzinach 12:30 – 14:30 Katedra jest zamknięta