Biskup Marek Mendyk, 7 i 8 czerwca spotkał się z wybranymi kapłanami, którym wręczył dokumenty informujące o zmianach parafii, w których posługiwali dotychczas.

Zmiany personalne zostały także dokonane, na urzędach związanych z funkcjonowaniem diecezji. Biskup Świdnicki na środę 9 czerwca br. zaprosił do auli kurialnej kapłanów, których dotyczyły zmiany proboszczowskie. Trzynaście parafii otrzyma nowych pasterzy. Z kolei dla pięciu kapłanów będzie to pierwsze proboszczowanie. Dwóch kapłanów przechodzi na zasłużoną emeryturę.

Nominacje

– Zawsze zmiany personalne, które dokonują się pod koniec roku szkolnego otoczone są pewnymi emocjami i tajemnicą. Jestem wdzięczny całemu zespołowi, który mi pomagał w tworzeniu tych zmian. Od wielu tygodni rozmawialiśmy z kandydatami na proboszczów, także z proboszczami, którzy zmieniają swoje środowiska. Jednym z motywów, dla których dokonujemy zmian to przede wszystkim ożywienie życia duszpasterskiego i troska o Kościół – mówił do bp Mendyk, dziękując także wszystkim funkcyjnym kapłanom za dyspozycyjność i otwartość, pracę i gotowość do poświęcenia.

Zmiany wikariuszy

Dzień wcześniej do kurialnej auli bp Marek Mendyk zaprosił księży wikariuszy, dla których zmiana placówek ma się przyczynić do lepszego rozwoju Kościoła oraz do lepszej organizacji pracy duszpasterskiej. – Chcę, żeby to wręczenie dekretów było związane z pragnieniem, ale i przekonaniem, że zmiany się dokonują, tylko po to, by rozwijał się Kościół, abyśmy lepiej zorganizowali naszą pracę i duszpasterstwo – mówił do zgromadzonych w kurialnej auli bp Mendyk, który wytłumaczył, że głównym motywem zmian jest katecheza dzieci i młodzieży. Biskupowi bardzo zależy, żeby młodzież w tym wychodzeniu z pandemii spotkała charyzmatycznych duszpasterzy. – Ważnym powodem, dla którego były tak ustawiane zmiany wśród wikariuszy, także neoprezbiterów, to troska oto, by dzieła, które od lat są prowadzone w parafiach, były kontynuowane – tłumaczył.

W parafii katedralnej pojawiła się jedna zmiana. Z funkcji wikariusza został odwołany ks. Marcin Januszkiewicz. Kapłan, który cztery lata spędził w naszej wspólnocie, został ustanowiony wikariuszem w par. Św. Wojciecha w Wałbrzychu. W miejsce odwołanego księdza, biskup świdnicki nie skierował innego duszpasterza. Tym samym w parafii katedralnej mamy proboszcza, którego wpierają trzej wikariusze. Jeszcze dwa lata temu w katedrze było sześciu wikariuszy. Podejmowane decyzje wiążą się z brakami kadrowymi wśród duchowieństwa w naszej diecezji. Dodajmy, że w samej Świdnicy biskup odwołał z czterech parafii czterech wikariuszy bez docelowych następców.