Biskup Ignacy Dec zdecydował o zmianach personalnych wśród duchowieństwa w diecezji świdnickiej, w tym również i w katedrze.

Decyzją księdza biskupa został odwołany z naszej Parafii dotychczasowy wikariusz ks. Dominik Wargacki. Księdzu Dominikowi dziękujemy za dotychczasową pracę duszpasterską i życzymy wielu łask Bożych, Bożego błogosławieństwa i darów Ducha Świętego w nowej wspólnocie parafialnej. Ks Dominik będzie posługiwał w parafii Św. Jerzego w Dzierżoniowie.

Tym samym od poniedziałku 24 czerwca w naszej parafii posługę rozpoczyna nowy kapłan ks. Tomasz Gwizdek, którego polecamy modlitwom naszych wiernych.

Ksiądz Tomasz Gwizdek, wyświęcony na kapłana w roku 2011, pochodzi z parafii podwyższenia Krzyża Św. w Wałbrzychu. Od początku istnienia diecezji – najpierw w seminarium, a później jako wikariusz (2011-2015) w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu – zajmował się tematyką liturgii. Następnie został skierowany na studia, na Katolicki Uniwersytet Lubelski, gdzie kontynuował rozwój swojej pasji, analizując świątynię, w której wcześniej pracował. Tematem jego pracy naukowej jest życie liturgiczne i pozaliturgiczne bazyliki strzegomskiej. W roku 2017 obronił licencjat z liturgiki na wrocławskim PWT, a rok później na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ma 33 lata.