z test

Ogród Oliwny

Na ścianie nawy północnej znajduje się wielkoformatowa kompozycja rzeźbiarska wykonana przez Johanna Riedla SJ (1654-1736), przedstawiająca scenę Modlitwy Jezusa na Górze Oliwnej „I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty (…)” Mt 39. […]

Kaplica Jana Chrzciciela

Kaplica pw. św. Jana Chrzciciela została ufundowana przez cech sukienników około 1474 roku. W kaplicy znajduje się ołtarz ufundowany w roku 1682. Obraz w części środkowej ołtarza ukazuje św. Jana w odzieniu ze skóry wielbłądziej (Mt 3, 4, Mk 1, 6) z krzyżem i napisem „ECCE AGNUS DEI” (Oto Baranek Boży). Obok stoi baranek, a […]

Krypta

Krypta usytuowana jest pod prezbiterium kościoła. Została zbudowana w 1. połowie XIV wieku. Wnętrze jest dwunasto-boczne przykryte sklepieniem palmowym wspartym na centralnym wielobocznym filarze granitowo piaskowcowym. Żebra sklepienia profilowane zakończone służkami w formie głów różniącymi się między sobą wyrazem twarzy. Wnętrze oświetlone jest niewielkimi oknami. W ścianie północnej nawy południowej umieszczone są gotyckie drzwi prowadzące […]