Wnętrze

Gotycka katedra w Świdnicy, administrowana wcześniej przez jezuitów, ma najbogatszy wystrój i wyposażenie w grupie świątyń jezuickich w prowincji czeskiej. Program ideowy wyposażenia kościoła został opracowany w oparciu o dekrety Soboru trydenckiego. Szczególnie wyeksponowany jest ołtarz główny z tabernakulum, jako centrum kultu eucharystii oraz wyjątkowa pozycja Matki Bożej w Kościele, wyrażająca się wieloma wątkami w wyposażeniu ołtarzy i wizerunków, i kult cudownego obrazu Maryjnego czczonego już w średniowieczu. W programie ideowym wystroju kościoła wyróżnia się kult najważniejszych świętych z rodziny zakonnej jezuitów oraz propagowanie działalności misyjnej jezuitów w świecie. Jezuici przemawiali do wszystkich zmysłów wiernych przez architekturę, malarstwo, muzykę, teatr, poezję, rozbudowaną oprawę liturgiczną nabożeństw, publikacje religijne, naukowe, poprzez badania naukowe i misje. Jezuici przyjęli grupę motywów i wzorów ikonograficznych wyróżniających ich kościoły i kolegia, był to pierwszy zakon, który wykorzystał symbole religijne (IHS) jako własne godło w architekturze, sztuce i w publikacjach.