Tegoroczny odpust w parafii katedralnej zbiegł się z pasterską wizytacją kanoniczną. Była to podwójna okazja do uczczenia współpatrona parafii i patrona diecezji.

Wszystkie wydarzenia od 7 do 9 maja odbyły się w obecności biskupa świdnickiego. Już w sobotę rano pod przewodnictwem bp Mendyka kanonicy kapituły katedralnej podziwiali kunsztowny remont nawy głównej kościoła katedralnego. W godzinach popołudniowych błogosławieństwo do nowych funkcji otrzymali lektorzy, ceremoniarze i nadzwyczajni szafarze.

W niedzielę na pierwszej Mszy św. sprawozdanie duszpastersko – gospodarcze przedstawił biskupowi proboszcz parafii katedralnej ks. prał. Piotr Śliwka, podkreślając wykonane w ostatnich latach historyczne prace renowacyjne. Podczas kolejnych Mszy św. biskup głosił słowo Boże, wybierzmował młodzież oraz spotkał się z dziećmi, z grupami parafialnymi i przedstawicielami rady parafialnej. W miedzy czasie rozmawiał z kapłanami i obserwował ich posługę. W poniedziałek w liturgiczną uroczystość św. Stanisława bp Mendyk spotkał się z 22 pracującymi na terenie parafii katechetami dzieląc z nimi smutki i radości katechizowania w szkole.

Podsumowaniem była Msza św. odpustowa, w czasie której biskup świdnicki podkreślił, że Św. Stanisław jest dobrym pasterzem, ale też jest wzorem chrześcijanina, któremu wiara nie pozwoliła na obojętne przyglądanie się i na pobłażanie złu. – Św. Stanisław był radykalny, bo przecież trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – mówił bp Mendyk.