W niedzielę 28 lipca gościć będziemy w Katedrze misjonarkę z Kamerunu S. Anuncjatę Waszewską ze Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej.

Siostra Anuncjata do Zgromadzenia wstąpiła w 1996 roku. Do Kamerunu wyjechała w 2007. W latach 2007-2012 pracowała jako pielęgniarka na misji w Essiengbot. W latach 2012-2013 posługiwała jako pielęgniarka na misji w Ayos, zajmując się także młodzieżą zagubioną moralnie. Utworzyła grupę modlitewną Przyjaciół Opatrzności Bożej, wspierającą dziewczęta i kobiety oddające się prostytucji. W 2013 roku powróciła do Essiengbotu, gdzie posługuje w Ośrodku Zdrowia jako pielęgniarka i zakrystianka w miejscowym kościele.

Zgromadzenie w sposób szczególny ufa Bożej Opatrzności i oddaje Jej cześć. Służąc dziewczętom zagubionym, przeżywającym problemy moralne, zaniedbanym, osieroconym, siostry prowadzą ośrodki wychowawcze, domy dla dziewcząt i kobiet specjalnej troski, przedszkola, katechizują dzieci i młodzież.

Od 1976 roku Zgromadzenie prowadzi działalność misyjną. Pierwszym krajem misyjnym była Japonia, gdzie dziś Siostry Opatrzności Bożej pracują na trzech placówkach. Kolejne kraje, gdzie Siostry podjęły pracę to: Szwajcaria, Ukraina, Włochy i od 1999 r. Kamerun. I choć w Kamerunie noszą inny strój, to w każdym z tych krajów realizują charyzmat Zgromadzenia, w myśl zawołania Matki Założycielki, Służebnicy Bożej M. Antoniny Mirskiej:
Nic ponad miłość Chrystusa.

Siostra Anuncjata podzieli się świadectwem swojej pracy misyjnej w niedzielę 28 lipca podczas Mszy św. od 7.00 do 13.00.

Z całego serca dziękujemy za wsparcie misyjnego dzieła Siostry.