Liturgia Wigilii Paschalnej, którą sprawowaliśmy w Wielką Sobotę po zmroku, jest dla chrześcijan na całym świecie najważniejszą liturgią roku.

W dzisiejszej liturgii znajdujemy odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące naszej wiary, a tym samym naszego życia.

Tegorocznej Wigilii Paschalnej przewodniczył zgodnie z tradycją bp Ignacy Dec. W homilii pasterz diecezji mówił, że zmartwychwstały Chrystus zapowiada naszą nieśmiertelność. Nasze wieczne życie z Bogiem.

Jest lekarstwo przeciw śmierci. Kiedy patrzymy na pusty grób Jezusa. Chrystus jest drzewem życia. Jeśli się go trzymamy jesteśmy zanurzeni w przyszłym życiu. Jezus powiedział: – Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, kto we mnie wierzy, choćby i umarł żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Nikt nam nie zapewni wieczności poza Chrystusem – mówił biskup.

Sobotnia liturgia to matka wszystkich liturgii, nawiązująca do pierwszych wieków chrześcijaństwa i żydowskiej Paschy. W deszczową sobotę uroczystość rozpoczęła liturgia poświęcenia ognia, od którego zapalany jest paschał, następnie wierni zapalili od niego świece. Ogień symbolizuje światło, które zmartwychwstały Jezus wnosi do naszego życia, by rozświetlać wszelkie ciemności i dawać pokój.

W kolejnym etapie liturgii Wigilii Paschalnej odśpiewywane zostało Orędzie Wielkanocne, czyli starożytna pieśń – Exsultet. Rozpoczynają go słowa: ”Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie: weselcie się, słudzy Boga”, w ten sposób Kościół na całym świecie rozpoczyna świętowanie zmartwychwstania Jezusa, z którego wypływa prawdziwa radość i pokój.

Następnie miała miejsce szczególna Liturgia Słowa, składająca się z dziewięciu czytań, pomiędzy którymi śpiewane były psalmy. Czytania zaczerpnięte były ze Starego i Nowego Testamentu i opisywały historię zbawienia człowieka, od momentu stworzenia świata, aż do zmartwychwstania Chrystusa.

Po Liturgii Słowa odnowione zostały przyrzeczenia chrzcielne, następnie uroczyste wyznanie wiary – to elementy liturgii chrzcielnej. Całość zakończyła liturgia eucharystyczna.

Prawda zmartwychwstania stanowi fundament naszej wiary i jest zachętą do życia nią na co dzień. Ze Świąt Wielkanocnych płynie przesłanie nadziei, pokoju i pocieszenie dla tych, którzy go najbardziej potrzebują.

Wszystkim życzymy Zmartwychwstania.