U progu roku szkolnego i katechetycznego biskup świdnicki spotkał się z przedstawicielami diecezjalnej Rady Duszpasterskiej.

Kilkanaście osób odpowiedzialnych za poszczególne duszpasterstwa w diecezji spotkało się 10 września z bp. Markiem Mendykiem, w celu zaprezentowania i omówienia konkretnych inicjatyw związanych z funkcjonowaniem i posługą duszpasterską.

– Nie zniechęcamy się, ale myślimy o przyszłości – mówił do zgromadzonych w auli kurialnej bp Marek Mendyk, podkreślając, że nadal potrzeba charyzmatycznych przewodników, którzy nie tylko wyjaśniają Boże słowo, ale będą mieli czas dla powierzonych im osób. Pasterz diecezji zwrócił uwagę, że szczególną troską należy objąć dzieci i młodzież wraz z ich rodzicami. – Nie skupiajmy się jedynie na duszpasterstwie związanym z dorocznymi wydarzeniami, ale na regularnych spotkaniach i stopniowym prowadzenia do Boga – uwrażliwiał biskup.

Aula kurialna wypełniła się kapłanami z duszpasterstw specjalistycznych

Zabierając głos Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego ks. kan. Krzysztof Ora zachęcił obecnych do realizacji założeń ogólnopolskiego programu duszpasterskiego, związanego z Eucharystią jako tajemnicą wyznawaną, celebrowaną i świętowaną, którego realizacja, z powodu licznych obostrzeń, gdzieś utknęła. – Róbmy wszystko, aby niedziela i w wymiarze parafialnym i rodzinnym, była otwieraniem się na wspólnotę, na społeczeństwo, na innych – mówił.

Wśród obecnych był także proboszcz katedry ks. prał. Piotr Śliwka.

O pozostałych inicjatywach duszpasterskich mówili także wybrani ich przedstawiciele. Zebrani otrzymali również harmonogram kościelnych wydarzeń lokalnych, w który mogli wpisać duszpasterskie propozycje działań swoich grup.

Galeria zdjęć, na stronie Gościa.