Pod przewodnictwem pasterza diecezji weszliśmy w nowy rok kościelny i duszpasterski. Biskup Ignacy Dec poświęcił wieniec adwentowy, zapalił na nim pierwszą świecę, a w homilii podczas nieszporów mówił o tajemnicy Eucharystii.

Przed nami trzyletni program duszpasterski z hasłem „Eucharystia daje życie”. Biskupi polscy dali nam taki temat duszpasterski, ponieważ ludzie tracą świadomość czym jest Eucharystia. Dlatego będziemy w najbliższym czasie rozważać jakie zadania wynikają z naszego uczestniczenia w Eucharystii. Do czego nas  usposabia celebracja Eucharystyczna? Do jakiego stylu życia nas zobowiązuje? Inaczej mówiąc, zwrócimy uwagę na nasze posłanie do apostolstwa w naszych środowiskach życia. Naczelnym celem podjętego przez Episkopat programu jest to, aby Eucharystia stała się dla nas prawdziwym centrum naszego życia, najważniejszym wydarzeniem każdej niedzieli, aby stawała się źródłem mocy do niesienia życiowych krzyży, do wiernego wypełniania woli Bożej – mówił bp Ignacy.

Komentując antyfony z Liturgii Godzin mówił także, że ciągle Adwent przepełniony jest myślą o końcu czasów, dotyczącą powtórnego przyjścia Jezusa już w chwale. – Oto przyjdzie Pan, a z Nim wszyscy Jego święci, tego dnia zajaśnieje światłość wielka. On wróci otoczony aniołami i także świętymi, by dokonać podsumowania dziejów świata. Na to spotkanie musimy być gotowi – przestrzegał biskup.

Bądźcie gotowi. Nie dopytujcie, kiedy Jezus przyjdzie. Jego też ludzie pytali, kiedy nastąpi koniec świata. Pan Jezus nie odpowiedział kiedy, ale mówił o potrzebie czuwania, że to jest ważniejsze – tłumaczył, zachęcając, aby wejść w nowy rok liturgiczny i duszpasterski pełni nadziei, że Pan Bóg napełni nas darami, aby pełniej i pobożniej przeżywać Eucharystię.

W ten pierwszy wieczór adwentowy na modlitwie obecny był bp Adam, duszpasterze katedralni wraz z wiernymi, wspólnoty Domowego Kościoła naszej diecezji, Bractwo Św. Józefa, siostry zakonne oraz brać klerycka z przełożonymi, którzy czuwali na przebiegiem liturgii.