Rozpoczęła się kolejna edycja diecezjalnego kursu na ceremoniarza, którą prowadzi delegat biskupa świdnickiego ds. Służby Liturgicznej ks. dr Krzysztof Ora.

Na kurs zgłosiło blisko 30 kandydatów, w tym aż 7 lektorów z parafii katedralnej. – Podczas szkoły ceremoniarza będziemy się starać, by wasza gorliwość o sprawy liturgii wzrastała – mówił podczas Mszy św. inauguracyjnej ks. Krzysztof Ora.

Podczas pierwszego spotkania, 9 listopada, uczestnicy wysłuchali wykładu ks. Tomasza Gwizdka, wikariusza katedralnego, absolwenta KUL w zakresie liturgiki, który w tym roku współprowadzi szkołę. Od niego usłyszeli zachętę, by na liturgię spojrzeć przez pryzmat filarów, na których się opiera: misterium, celebracji i życia. Wyjaśnił też pochodzenie słowa liturgia, które oznacza publiczną działalność dla dobra wspólnoty.

Ceremoniarz jest odpowiedzialny za stan przygotowań do liturgii, całej asysty. Jeśli zachodzi taka konieczność, sam umie odnaleźć się w każdej funkcji.

Kolejne spotkanie odbędzie się 30 listopada.