Rocznicę poświęcenia kościoła św. Stanisława i św. Wacława uczczono celebrą, której przewodniczył ks. prał. Piotr Śliwka.

Z okazji kolejnej rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego  wieczornej Mszy św. przewodniczył ks. prał. Piotr Śliwka, który również wygłosił okolicznościową homilię. Nawiązując do Ewangelii mówiącej o wypędzeniu przez Jezusa kupców ze świątyni, zwrócił uwagę na jej duchowy aspekt.

–  „Jesteście Bożą budowlą” – ogłasza św. Paweł – „Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście”

– dodał z mocnym akcentem. Warto więc dzisiaj spojrzeć na siebie, na to, jak długo trwa budowa mojego życia wiarą, mojej świątyni. Jak można ocenić tę budowlę? Czy jest święta? – pytał, zachęcając do refleksji. W czasie Mszy św. oprawę liturgiczną przygotowali klerycy roku propedeutycznego. Wraz z prałatem Mszę św. koncelebrował ks. Julian Nastałek.