Wśród największych beneficjentów znalazła się świdnicka katedra, która od kilku lat stara się o pieniądze na dokończenie renowacji ołtarza głównego.

Ołtarz główny w katedrze świdnickiej ma wyjątkową kompozycję, nad którą Johann Riedel pracował ponad 44 lata. Zbudowany jest na planie okręgu, wsparty na siedmiu kolumnach, na wysokim cokole. Jego renowacja nie została jednak uwzględniona w projekcie rewitalizacji nawy głównej, dlatego w 2019 r. parafia katedralna złożyła wniosek o dotację na ten cel. I udało się. Najpierw z budżetu Wojewody Dolnośląskiego otrzymała kwotę 50 tys. zł, która pokryła prace przygotowawcze pod restaurację figury Boga Ojca.

Kolejne dofinansowanie w 2020 r. od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 650 tys. zł. pozwoliło na dokończenie renowacji figury Boga Ojca, a także na uruchomienie kolejnego etapu prac, m.in. odnowienie drewnianych detali. Rok później na kontynuację prac ministerstwo dało 1,42 mln zł. Przyznało też pieniądze w tym roku przeznaczając na renowację ołtarza 885 tys. zł.

Kilka dni wcześniej wsparcie finansowe na remont ołtarza głównego katedra otrzymała od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 270 tys. zł.