Wiedza sprawdzana w czasie misyjnego konkursu dotyczyła lat posługi misjonarza rodem z diecezji świdnickiej i krajów w których pracował. Finał odbył się 18 marca w domu katechetycznym świdnickiej parafii katedralnej.

Już po raz ósmy wydział misyjny Świdnickiej Kurii Biskupiej zorganizował konkurs wiedzy nt. wybranego misjonarza. Tym razem s. Anna Jarosz zaproponowała, by był to ks. Krzysztof Zębik, duchowny pochodzący z Dzierżoniowa, aktualnie pracujący w Sudanie.

Do uczestników konkursu misyjnego przyszedł także bp Marek Mendyk, który wyraził podziw wobec uczniów za ich determinację w zdobywaniu wiedzy. Mówił też o samym misjonarzu.

– Wielka radość, że z naszej diecezji są misjonarze, o których nie tylko możemy usłyszeć, ale też ich poznać i w jakimś sensie dotknąć, spotykając się z ich bliskimi, jak dziś z mamą ks. Zębika. Życzę wam, by poznawanie takich postaci wyjątkowych, niezwykłych, które mają Bożego ducha w sobie, przynosiło w waszym życiu owoce – dodał biskup świdnicki.

Po części pisemnej i sprawdzeniu prac, wrócił i wręczył nagrody: Małgorzacie Zielonce z Goczałkowa (I miejsce), Szymonowi Litwińczukowi ze Świdnicy (II miejsce) i Jagodzie Puchalskiej z Bystrzycy Kłodzkiej (III miejsce). Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział, a zwycięzcy muzyczne i książkowe nagrody.