W ramach formacji stałej kapłanów diecezji świdnickiej zgodnie z wolą bp Marka Mendyka, wszyscy księża, którzy w przyszłości mają zostać proboszczami i objąć parafie muszą odbyć kurs proboszczowski zakończony pozytywnie zdanym egzaminem.

Do takiego właśnie egzaminu kończącego kilkusemestralne wykłady doszło w sobotę 27 lutego w Świdnickiej Kurii Biskupiej, gdzie pod przewodnictwem bp Adama Bałabucha, wikariusza generalnego, w obecności ks. prał. Marka Korgula, wikariusza biskupiego ds. katechezy, a także ks. kan. Wiesława Rusina wikariusza biskupiego ds. stałej formacji kapłanów i ks. kan. Daniela Marcinkiewicz, notariusza i rzecznika ŚKB.

– Grupa księży pełni już funkcje proboszczowskie, inni jeszcze muszą poczekać na ten urząd. Cieszę się jednak, że w tym trudnym czasie możemy się zobaczyć i nie tylko zdać egzamin, ale przede wszystkim wykorzystać to spotkanie do wzajemnego ubogacenia się – mówił bp Mendyk w słowie powitania.

Następnie 17 kapłanów musiało być gotowych do udzielenia odpowiedzi z zakresu psychologii społecznej, współczesnych zagrożeń duchowości, finansów i rachunkowości, zagadnień prawnych i kancelaryjnych, sztuki sakralnej i katechetyki. Tego dnia pozytywnie egzamin zdali następujący kapłani: ks. Arkadiusz Raczyński, ks. Daniel Kapłon, ks. Daniel Rydz, ks. Dominik Wargacki, ks. Jacek Czechowski, ks. Klaudiusz Wollek, ks. Krzysztof Krzak, ks. Krzysztof Wereski, ks. Marcin Januszkiewicz (wikariusz parafii katedralnej), ks. Mariusz Kubik, ks. Mariusz Sajdak, ks. Mateusz Szwed, ks. Paweł Pleśnierowicz, ks. Piotr Listwan, ks. Piotr Michalski, ks. Rafał Chudy i ks. Romuald Witwicki.