Pomnik Historii

5 marca 2018r. Katedra pw. św. Stanisława i Wacława, otrzymała z rąk Prezydenta RP certyfikat potwierdzające wpis na listę Pomników Historii.

Czym jest lista pomników historii? To jedna z czterech form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Terminem pomnik historii określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.