Przez długie lata służył pomocą nie tylko w pracach konserwatorsko-budowlanych przy katedrze, ale i przy organizacji uroczystości religijnych.

Kiedy przeprowadził się na Kraszowice, tam również odcisnął swój ślad. Zmarłego 12 lutego Władysława Kurę wspomina z nostalgią ks. Jan Bagiński, wieloletni proboszcz parafii pw. św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 16 lutego w kościele na Kraszowicach.

Przewodniczył im miejscowy proboszcz ks. Jan Tracz w asyście ks. prał. Jana Bagińskiego, ks. prał. Piotra Śliwki i ks. kan. Krzysztofa Ziobrowskiego. Ten ostatni jest mocno zaprzyjaźniony z rodziną i wygłosił homilię.

Więcej w relacji GN.