W świdnickiej katedrze od kilku lat prowadzone są prace konserwatorskie i remontowe. Ich zakres i skala często są uzależnione od pozyskiwanych środków zewnętrznych. W niedzielę 8 września br. na każdej ze Mszy ks. proboszcz prał. Piotr Śliwka przedstawił parafianom stan wykonanych już prac konserwatorskich oraz omówił aktualne działania remontowe.

Świdnicka katedra jest jedną z najcenniejszych gotyckich kościołów nie tylko na Dolnym Śląsku, ale i w Polsce. Według historyków sztuki z Uniwersytetu Jagiellońskiego świdnicka katedra jest jedną z najpiękniejszych w środkowowschodniej Europie. Katedra posiada najwyższą na Śląsku wieżę, o wysokości ok. 101,5 metra. Jej kubatura jest rzędu 57 tys. metrów sześciennych. W marcu 2017 roku wpisana została na ogólnopolską prezydencką listę Pomników Historii.

W roku 2018 katedra otrzymała znaczne dotacje, w ramach których wykonano następujące prace:

 • badania konserwatorskie przy chórze mieszczańskim;
 • prace konserwatorskie w małej zakrystii;
 • w prezbiterium wykonano konserwację całego sklepienia oraz lewej ściany ;
 • została odnowiona zewnętrzna przypora prezbiterium;
 • prowadzone były także prace zabezpieczające kamieniarkę na wieży kościoła.

W 2019 roku parafia pozyskała mniejsze dotacje, w ramach których prowadzone są następujące prace:

 • wykonanie nowych drzwi do małej zakrystii;
 • kontynuacja prac badawczych przy chórze mieszczańskim;
 • prace konserwatorskie przy drzwiach zabytkowych małej zakrystii;
 • rozpoczęto prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym, otrzymane środki pozwoliły na konserwacje tylko jednej figury (Boga Ojca) na szczycie ołtarza.

Równolegle prowadzone są także prace zapewniające bezpieczeństwo katedry:

 • obecnie przygotowywany jest projekt nowoczesnej instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej – koszt samego projektu wynosi ok. 40 tys. zł – wykonanie to kolejny etap prac;
 • ponieważ instalacja odgromowa i elektryczna jest bardzo stara (badania wykazały jej bardzo zły stan) – należy w trybie pilnym wykonać prace naprawcze. Konieczne jest położenie nowej bednarki wokół katedry. Przewidywany koszt tych prac to ok. 140 tys. zł.

– Powyższe prace, musimy wykonać bezwzględnie szybko, ponieważ stanowią istotny aspekt bezpieczeństwa obiektu. Dlatego staramy się pozyskać środki, które pomogą nam w realizacji tego zadania – mówił proboszcz katedry.

Po wielu latach starań katedra została uhonorowana tytułem Pomnika Historii nadawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ten prestiżowy tytuł dał możliwość ubiegania się o dotacje ze środków unijnych.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, kilka miesięcy temu wymagająca ogromnych nakładów finansowych na remonty katedra, otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości prawie 17 mln złotych na realizację konserwacji, rewitalizacji i digitalizacji barokowego wnętrza gotyckiej świątyni.

Zaplanowane prace konserwatorskie mają obejmować m.in. konserwację malowideł na ścianach i sklepieniach nawy oraz prezbiterium, konserwację 6 prostokątnych oraz 8 owalnych obrazów wielkoformatowych z ramami z nawy głównej i konserwację 9 rzeźb ustawionych na filarach nawy głównej. Wszystkie obiekty poddane konserwacji zostaną jednocześnie zdigitalizowane, co będzie niejako dopełnieniem prac konserwatorskich i umożliwi przyszłą prezentację obiektów w ramach multimedialnego projektu tzw. przewodnika elektronicznego oraz Wirtualnego Muzeum Katedry Świdnickiej.

Czas realizacji inwestycji przewidziany jest do 30 czerwca 2022 r. 

Warunkiem otrzymania tej dotacji jest wkład własny wysokości 3 mln zł. Prace będą trwały prawie trzy lata. Na każdy rok potrzebny będzie 1 mln zł, co miesięcznie wychodzi ponad 80 tys. zł. Takich kosztów parafia sama nie jest w stanie udźwignąć. Dlatego poszukujemy ludzi dobrej woli, którzy swoją ofiarą i modlitwą będą wspierać remont naszej katedry.

Już dziś obietnicę pomocy złożyła Pani Prezydent Miasta Świdnicy, deklarując przekazanie z budżetu miasta miliona złotych w dwóch transzach. Mamy nadzieję, że Rada Miasta dołączy także z pomocą.

Zwracamy się także z prośbą o pomoc każdego, komu leży na sercu piękno świdnickiej katedry. Liczymy nie tylko na naszych parafian, ale na świdniczan oraz diecezjan. Liczymy na świdnickie firmy i przedsiębiorców. Zwracamy się z prośbą także o Waszą pomoc. Niech to będzie nasze wspólne dzieło.

Wszystkich darczyńców, dobrodziejów, budowniczych i tych, którzy wspierają remont naszej katedry otaczamy modlitwą, sprawując w ich intencji Mszę św. w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 6.30 przy ołtarzu Matki Bożej – Świdnickiej Pani.

Na fotografiach odremontowana mała zakrystia.