Bp Ignacy Dec przewodniczył Mszy św., którą sprawował w intencji ks. prał. Dionizego Barana, który przez 38 lat tworzył historię Świdnicy.

Biskup Świdnicki dziękował Panu Bogu za osobę ks. prał. Dionizego  Barana, który blisko 51 lat temu od 22 marca do 6 kwietnia 1969 uczył wówczas diakona Ignacego Deca bycia duszpasterzem. W okolicznościowej homilii biskup przypomniał sylwetkę zmarłego kapłana w dniu jego 25 rocznicy śmierci.

Więcej można przeczytać i zobaczyć, na stronie Gościa świdnickiego.