Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich wiernych, duszpasterstwo parafii katedralnej ogranicza liczbę uczestniczących w obrzędach liturgicznych do 5 osób.

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym od dnia 25 marca do 11 kwietnia br. nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Parafia katedralna informuje wiernych o tym fakcie, zwłaszcza w kontekście nadchodzących celebracji, w tym liturgii Wielkiego Tygodnia. Pierwszeństwo udziału we Mszy św. będą miały osoby, które zamówiły intencję.

Ograniczenia ilościowe dotyczą także, tych którzy pragną skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. W związku z epidemią koronawirusa w kolejce do konfesjonału może stać tylko 5 osób. Pozostałe osoby proszone są o opuszczenie świątyni i podjęcie próby spowiedzi o innej porze.

Jednocześnie zachęcamy wszystkich wiernych do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. Już niebawem będzie uruchomiana transmisja internetowa z wybranych wydarzeń liturgicznych w katedrze. Aktualnie pod tym linkiem można włączyć się modlitwę koronką do Bożego Miłosierdzia codziennie o godz. 15.00, transmitowaną przez Gościa Świdnickiego.

Ufajmy, że dzięki modlitwie oraz wysiłkom nas wszystkich, jak najszybciej będziemy mogli cieszyć się na nowo wspólną celebracją w naszej katedrze. W tym bardzo trudnym czasie ogarniamy wszystkich naszą modlitwą, zwłaszcza osoby starsze, chore i samotne. Równocześnie zachęcamy do solidarnego podejmowana uczynków miłosiernych wobec osób potrzebujących.

Duszpasterze parafii katedralnej w Świdnicy